Koningin Máxima bij jaarvergadering IMF en Wereldbank

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van vrijdagmiddag 14 tot en met zaterdag 15 oktober de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank Groep in Washington D.C. Voorafgaand aan deze jaarvergadering is er een G20 bijeenkomst voor ministers van Financiën en gouverneurs van centrale banken. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). 

Vrijdagmiddag 14 oktober spreekt Koningin Máxima samen met de directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, bij het evenement CBDCs for Financial Inclusion: Risks and Rewards. Ook is er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van centrale banken, de Bank for International Settlements, het IMF en de Wereldbank. Het evenement gaat over de voor- en nadelen van het digitale geld van centrale banken (CBDC) en de rol ervan in financiële inclusie. ’s Avonds is Koningin Máxima samen met de acting Comptroller of the Currency, Michael J. Hsu, gastvrouw van een werkdiner bij het ministerie van Financiën. Onder leiding van een moderator spreken zij over het belang van financiële gezondheid, het meetbaar maken hiervan en de impact van financiële gezondheid op andere beleidsterreinen dan financiën. Aanwezigen zijn vertegenwoordigers van financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en regelgevende instanties in de Verenigde Staten. Koningin Máxima en Michael J. Hsu spraken elkaar over dit onderwerp in maart van dit jaar in Washington.

Zaterdagochtend houdt Koningin Máxima een toespraak bij het Wereldbankevenement Resilience: Accelerating Financial Inclusion through Digitalizationover de nieuwste editie van de Global Findex Database 2021. Deze publicatie laat zien hoeveel volwassenen wereldwijd een bankrekening hebben. Sinds de eerste publicatie in 2011 is dit percentage gestegen van 51% naar 76%. In een eerste reactie op de presentatie van de nieuwste Findex cijfers op 29 juni jl. gaf Koningin Máxima aan dat de meeste mensen die gemakkelijk een bankrekening hebben kunnen openen, dit inmiddels wel gedaan hebben. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat zij toegang krijgen tot andere digitale financiële diensten als een spaarrekening, verzekering en leningen die écht zijn afgestemd op wat zij nodig hebben en bijdragen aan hun financiële gezondheid en weerbaarheid. Verder zijn er voor zaterdag bilaterale gesprekken voorzien met regeringsvertegenwoordigers van landen die zich bezighouden met financiële inclusie. 

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 in als UNSGSA om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Er is extra aandacht voor achtergestelde groepen zoals vrouwen, mensen met een laag inkomen, en kleine en middelgrote (boeren) bedrijven. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20. 

RVD, nr. 269