Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2023

Vandaag is het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2023 online gepubliceerd.

Het online jaaroverzicht bevat een overzicht van de publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere werkzaamheden van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en andere leden van het Koninklijk Huis. Honderd geselecteerde activiteiten zijn nader toegelicht. Zo hield de Koning op 1 juli een toespraak tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking van het Slavernijverleden, in het jaar waarin 150 jaar afschaffing van de slavernij werd herdacht en gevierd. De Prinses van Oranje bracht samen met haar ouders een bezoek van twee weken aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens dit bezoek van de Prinses was er ook expliciet aandacht voor het slavernijverleden.

In 2023 was het tien jaar geleden dat de Koning werd ingehuldigd. Op 26 april bood hij samen met Koningin Máxima een feestelijke lunch aan op Paleis Huis ten Bosch aan 10 maal 10 Nederlanders die een tien verdienen in de ogen van anderen; een ‘10Maal’. Samen met zijn familie vierde hij Koningsdag dit jaar in Rotterdam, in ‘010’. In de tiendelige podcastserie Door de ogen van de Koning vertelt de Koning zelf hoe hij de afgelopen tien jaar heeft ervaren en wat het Koningschap behelst. Van de podcastserie verscheen tevens een boek.

De Koning bracht samen met Koningin Máxima staatsbezoeken aan België, Slowakije en Zuid-Afrika en ontving de presidenten van Frankrijk en de Republiek Korea op staatsbezoek in Nederland. Het Koninklijk Paar bracht streekbezoeken aan de Waddeneilanden en de Gelderse Vallei en ze nodigden een groep Nederlanders die hen een brief hadden geschreven uit op Paleis Noordeinde voor een verdiepend gesprek.

De Koning gaf in 2023 wederom speciale aandacht aan de omschakeling naar duurzame energie, met name de doorbraak van groene waterstof en de uitbreiding van wind op zee. Hij besloot dit jaar ook dat de openbaarheidstermijn van de particuliere archieven van het Koninklijk Huis met ingang van 2024 verruimd wordt tot 6 september 1948. Daarmee wordt de gehele regeerperiode van Koningin Wilhelmina toegankelijk voor onderzoek. De Koning richtte zich in meerdere bezoeken op de toekomst van de zorg in Nederland en bezocht mensen die waren geraakt door heftige gebeurtenissen om troost te bieden.

Koningin Máxima bracht als erevoorzitter meerdere bezoeken voor MIND Us, Meer Muziek in de Klas en SchuldenlabNL. Voor MIND Us vraagt ze aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren, zoals in de provincie Groningen of in Gouda, waar ze de invloed van sport besprak. Ze gaf het startschot voor ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’, om leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden. Ook was ze bij de jubileumbijeenkomst van SchuldenlabNL, vanwege het vijfjarig bestaan van de stichting die als doel heeft om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Daarnaast biedt het jaaroverzicht informatie over reguliere werkzaamheden van de Koning, zoals ontvangsten van ambassadeurs ter overhandiging van hun geloofsbrieven en beëdigingen. Ook komen de werkbezoeken met de ministers en staatssecretarissen aan bod. Dit is de veertiende editie van het Jaaroverzicht Koninklijk Huis en de eerste keer dat het uitsluitend online verschijnt. Het jaaroverzicht is gepubliceerd op www.koninklijkhuis.nl

RVD, nr. 339