Koning brengt werkbezoek aan Heerlen-Noord

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdag 21 februari een werkbezoek aan Heerlen-Noord. Het werkbezoek staat in het teken van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Het Nationaal Programma Heerlen-Noord maakt deel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat in 2022 van start ging. Heerlen-Noord bestaat uit veertien buurten met in totaal 56.000 inwoners, 69% van het totale inwoneraantal van Heerlen. De komende vijfentwintig jaar slaan bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen om samen aan een betere toekomst te werken. Het streven is om in één generatie de oude trots van toen te doen herleven.  

Na een introductie op het Nationaal Programma Heerlen-Noord en een kennismaking met de alliantiepartners ontmoet de Koning diverse bewoners van de wijk. Vervolgens wandelt de Koning door Heerlen-Noord. De wandeling start bij het Maankwartier waar Koning Willem-Alexander uitleg krijgt van de politiechef over de veiligheidsuitdagingen van de buurten. Bij het gerenoveerde Aurora woongebouw gaat Koning Willem-Alexander in gesprek met een bewoner en de directeur van woningcorporatie Wonen Limburg. Het Aurora woongebouw is door de woningcorporatie samen met bewoners en kunstenaars gerenoveerd en het woonklimaat is verbeterd. Aansluitend wandelt de Koning naar de Sittarderweg. Deze straat verbond vroeger Heerlen via zes mijnzetels met Sittard en was een belangrijke ader van de stad. Tegenwoordig zijn veel panden verloederd en is er sprake van criminaliteit. De programmadirecteur licht toe hoe zij door te streven naar een evenwichtige mix van bewoners, ‘wonen zonder te verdringen’, de straat weer op willen knappen. Koning Willem-Alexander bezoekt in een voormalige hoofdopzichterswoning een echtpaar dat al decennia in Heerlen-Noord woont. Tijdens dit gesprek staat de verandering van de wijk van de centraal. Ook bezoekt de Koning een voormalige opzichterswoning waar een jong gezin vertelt over hun keuze om in Heerlen-Noord te gaan wonen. Tot slot bezoekt Koning Willem-Alexander een basisschool waar hij docenten, ouders en kinderen ontmoet en waar hij spreekt over verschillende initiatieven zoals de verlengde schooldag en de krant van de buurvrouw. Deze initiatieven hebben tot doel om kinderen een betere start te geven en kansenongelijkheid te bestrijden. 

In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zet het Rijk zich samen met gemeenten en andere lokale partijen zoals woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, maatschappelijke organisaties en werkgevers in om in twintig focusgebieden in negentien steden de leefbaarheid en de veiligheid op orde te krijgen en bewoners weer perspectief te bieden. Vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt geïnvesteerd om de stapeling van problemen in de betreffende focusgebieden aan te pakken. Hierbij is speciale aandacht voor betere volkshuisvesting, het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van armoede en schulden en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In totaal wonen er 1,2 miljoen inwoners in de twintig focusgebieden. 

In oktober 2020 ontvingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima diverse burgemeesters in het kader van kwetsbare wijken. 

RVD, nr. 45