Koningin Máxima bezoekt Colombia in het teken van financiële diensten en financiële gezondheid

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van zondagmiddag 25 tot en met woensdag 28 februari de Republiek Colombia als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Koningin Máxima richt zich tijdens het bezoek met name op het verder bevorderen van goede toegang tot en veilig en betaalbaar gebruik van financiële diensten en het thema financiële gezondheid.

Maandag bezoekt Koningin Máxima rondom Medellin drie projecten met digitale financiële producten voor specifieke doelgroepen. Het eerste, fintech Avista, geeft leningen en advies aan gepensioneerden die een bedrijf willen beginnen en niet bij een reguliere bank terecht kunnen. Gepensioneerde ondernemers leveren een bijdrage aan de economie en geven kennis en ervaring door aan hun jongere werknemers. Het tweede project, Cooperative Financiera de Antioquia, is een financiële coöperatie waarin lokale overheden samenwerken om lage inkomensgroepen, met name vrouwen en kleine bedrijven economisch perspectief te geven. Tot slot gaat Koningin Máxima naar een boerenbedrijf waar traditionele boeren door de sociale onderneming SiembraViva training krijgen in biologische landbouw om toekomstbestendig te worden. De fintech Finaktiva ondersteunt dit onder meer met financiering voor de partners in de biologische landbouwketen. Koningin Máxima heeft in Medellin ook nog een gesprek bij Bancolombia over financiële dienstverlening.

Colombia heeft goede ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van financiële inclusie. Inmiddels heeft 60 procent van de volwassenen een (bank)rekening. Dit was in 2011 nog maar 39 procent (Global Findex 2021, 2011). Ondanks de stijging zijn er landelijk grote verschillen. Achtergestelde groepen zijn met name kleine ondernemingen, kleine boerenbedrijven, mensen die in afgelegen gebieden wonen en vrouwen. Volgens de Findex heeft 64 procent van de mannen een (bank)rekening en 56 procent van de vrouwen. 

Dinsdag en woensdag is Koningin Máxima in Bogotá waar zij diverse gesprekken heeft over financiële inclusie en de relatie met financiële gezondheid. Steeds meer mensen hebben een (bank)rekening waarmee zij geld kunnen ontvangen, overmaken, rekeningen betalen en een financiële geschiedenis opbouwen. Hiermee komen verzekeringen, leningen voor een bedrijf of studie en pensioenopbouw binnen bereik. Deze diensten dragen bij aan financiële weerbaarheid, economische ontwikkeling en financiële gezondheid. Volgens de Financial Health Working Group UNSGSA gaat financiële gezondheid over de mate waarin een huishouden controle heeft over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, veerkracht heeft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, in staat is om financiële doelen te bereiken en vertrouwen heeft in de financiële toekomst. 
Zowel in haar VN-werk als in Nederland pleit Koningin Máxima ervoor om financiële gezondheid als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van beleid en financiële producten die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. 

Er zijn gesprekken voorzien met onder anderen president Gustavo Petro, vice-president en minister van Gelijkheid en Rechtvaardigheid, Francia Márquez, de minister van Financiën en Overheidskrediet, Ricardo Bonilla González, gouverneur Leonardo Villar van de centrale bank en de financieel toezichthouder, César Ferrari. Ook heeft zij rondetafelgesprekken met ontwikkelings-partners, vertegenwoordigers van financiële instellingen en fintech bedrijven. Woensdagochtend opent Koningin Máxima de Fintech conferentie ‘Payments for Financial Inclusion’. Daarin zal zij ook het belang van maatwerk in financiële producten benadrukken. 

Koningin Máxima wordt bij het bezoek vergezeld door een aantal vertegenwoordigers van de Reference Group, met wie zij sinds 2009 samenwerkt; de Better than Cash Alliance, Consultative Group to Assist the Poor, en de Wereldbank. Zij bezocht Colombia eerder in haar UNSGSA functie in 2014 .

RVD, nr. 47