Koning ontvangt informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, maandagmiddag 18 maart 2024, op Paleis Huis ten Bosch informateur prof. dr. K. Putters ontvangen. Hij heeft de Koning geïnformeerd over het eindverslag dat hij op 14 maart jongstleden aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Tweede Kamer is voornemens om woensdag 20 maart 2024 een debat te voeren over dit verslag.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd en lid van de regering, informeert over zijn werkzaamheden.

RVD, nr. 79