Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 7 april een werkbezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich tevens op de zorg voor niet-coronapatiënten.

Noord-Brabant werd in Nederland als eerste provincie getroffen door het coronavirus. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was hierom één van de eerste ziekenhuizen dat te maken kreeg met coronapatiënten. In de afgelopen weken kwam in het ziekenhuis de niet-acute, reguliere zorg nagenoeg tot stilstand om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Acute en oncologische zorg werd wel altijd geboden. Het aantal patiënten met corona in het JBZ is inmiddels een aantal dagen achtereen stabiel, zodat de zorg voor patiënten zonder corona stapsgewijs weer wordt uitgebreid.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn bezoek over de huidige situatie in het JBZ. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur, lichtte toe welke manieren het ziekenhuis heeft bedacht om zo veel mogelijk patiënten van de juiste zorg te voorzien en tegelijkertijd de werkdruk van het personeel te verlagen. De Koning sprak met medewerkers van het JBZ over de impact van het coronavirus op het ziekenhuis. De organisatorische maatregelen, de toestroom van coronapatiënten en de gevolgen voor de reguliere zorg kwamen daarbij aan bod. Daarnaast ging Koning Willem-Alexander in gesprek met zorgverleners over de veranderingen in hun werk door de pandemie en over de effecten die de huidige situatie heeft op hen persoonlijk. Naderhand bezocht de Koning verschillende poliklinische afdelingen, waar hij patiënten ontmoette voor wie de zorg nu weer wordt opgepakt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het buddy-ziekenhuis van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, waaraan de Koning 27 maart jl. een werkbezoek bracht. Deze en andere ziekenhuizen werken samen om de opvang van coronapatiënten te stroomlijnen. Het JBZ is in juni 2011 door de Prins van Oranje geopend.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

RVD, nr. 65