Koningin Máxima bezoekt Rotterdam voor opleidings- en ontwikkelingsfondsen mkb

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 10 september samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een werkbezoek gebracht aan Doornbos Equipment in Rotterdam. Het bezoek richtte zich op het belang van opleiding en ontwikkeling van medewerkers en de rol die opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) hierin spelen. Ook werd gesproken over de impact van de coronacrisis op het mkb.

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité), begon haar bezoek aan familiebedrijf Doornbos met een rondleiding. Het bedrijf verhuurt onder meer hoogwerkers, minikranen en heftrucks voor de opbouw van evenementenpodia en onderhoud aan schepen en gebouwen. De medewerkers volgen regelmatig opleidingen en doen cursussen om hun kennis- en vaardigheden op peil te houden.

Tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen spraken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer onder voorzitterschap van Meiny Prins, lid van het Comité, met vertegenwoordigers van onder meer de O&O fondsen grafische sector en de reisbranche, het platform Talent voor Technologie en de directeur van Doornbos over het functioneren van de fondsen en de bijdrage die zij leveren aan de (om)scholing van werknemers. Verschillende sectoren hebben opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Het bestuur bestaat uit zowel werkgevers als werknemers. Doel is om via opleiding en scholing het aanbod en niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil te houden. Een aantal van de O&O fondsen werkt met elkaar samen.

Zowel het Comité als de SER beschouwen goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren voor het mkb. Naar aanleiding van de coronacrisis presenteerde het Comité op 26 augustus 2020 een advies aan het kabinet in de vorm van een ‘Investeringspakket voor herstel en groei van het mkb’. Het pakket bestaat uit tien maatregelen die zijn verwerkt in drie programma’s; innovatie en groei, een ondernemende arbeidsmarkt en de productiviteitssprong van ondernemers.

Tijdens het werkbezoek stond de ondernemende arbeidsmarkt centraal. Het gaat daarbij niet alleen om het belang van goed geschoolde werknemers, maar ook om de manier waarop werknemers uit een krimpsector kunnen doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten. De SER werkt aan de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee wil de raad een positieve bijdrage leveren aan de leercultuur binnen het mkb.

De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame groei van het mkb te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel. Jaarlijks brengt het Comité de Staat van het MKB uit.

RVD, nr. 158