04 juni Afscheidscollege prof. dr. J.E.E. Keunen van het Radboudumc

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Stevenskerk, Nijmegen

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn aanwezig bij het afscheidscollege van prof. dr. Jan Keunen in de Stevenskerk van Nijmegen. Hij neemt afscheid als oogarts bij het Radboudumc en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen met de leeropdracht Oogheelkunde.

Prinses Margriet houdt speech
©Patrick van Katwijk
Prinses Margriet is gastspreker bij het afscheidscollege van prof. dr. Jan Keunen.

Voorafgaande aan de afscheidsrede van prof. dr. Keunen is een webinar over oogheelkunde met voordrachten van zes gastsprekers. Prinses Margriet is gastspreker in haar rol als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en anderen
©Patrick van Katwijk
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is aanwezig bij het afscheidscollege van prof. dr. Jan Keunen.

Prinses Margriet vraagt als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands aandacht voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen. De Prinses ontvangt tijdens het bezoek de erepenning van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.