Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de staatslunch in Canberra ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Australië

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Excellentie,

U en Lady Cosgrove wil ik graag hartelijk bedanken voor de warmte waarmee U ons heeft ontvangen. Voor mijn vrouw en mij betekent het veel om terug te zijn in Australië. Voor ons persoonlijk is Uw land verbonden met vele gelukkige herinneringen, met name aan ons uitgebreide bezoek tien jaar geleden.

Toen - net als nu - reisden wij in het kielzog van Nederlandse schippers die vier eeuwen geleden de kusten van Australië in kaart brachten.
Willem Janszoon met zijn Duyfken in 1606.
Dirk Hartog met zijn Eendracht in 1616.

De resultaten van hun verkenningsreizen zijn te zien op de grote wereldkaart in de marmeren vloer van het Koninklijk Paleis Amsterdam, gebouwd in de zeventiende eeuw. Uw land staat er nog maar half op. 'Nova Hollandia' staat erin te lezen.

Elke keer als ik over die vloer loop, voelen die woorden toch een beetje aanmatigend. Alsof dit continent niet al duizenden jaren beschaving kende. Een beschaving die respect verdient als 'the planet's oldest living culture.'

Feit is dat Australië enorm tot de verbeelding spreekt van ons Nederlanders, tot op de dag van vandaag. 'A land that abounds in nature's gifts of beauty rich and rare.' Een baken van vrijheid en onafhankelijkheid. Een permanente bron van menselijke energie en ondernemingszin. Het woord 'Australië' brengt een glimlach op Nederlandse lippen!

Excellentie, U zet zich al Uw leven lang in voor de vrijheid en het welzijn van Uw land. Als militair en Chief of the Defence Force, als leider van de wederopbouw in Noord-Queensland na de verwoestende cycloon in 2006, en sinds enkele jaren als Gouverneur-Generaal.

Maar U staat ook symbool voor de uitgestoken hand van Australië naar de wereld, onder meer als commandant van een succesvolle internationale vredesmissie in Oost-Timor.

De internationale rechtsorde staat onder druk in deze tijd. Des te belangrijker dat we ons daarvoor sterk blijven maken. Australië en Nederland vinden elkaar daarin van nature als pleitbezorgers van vrede, recht en ontwikkeling. Regelmatig staan wij zij aan zij, zoals een aantal jaren geleden in de Afghaanse provincie Uruzgan en nu in de strijd tegen terrorisme in Syrië en Irak.

U geeft ook persoonlijk inhoud aan onze verbondenheid. U was erbij op die verdrietige dag in juli 2014, toen in Eindhoven de eerste vliegtuigen arriveerden met slachtoffers die vielen bij het neerhalen van vlucht MH 17. Voor mijn vrouw en mij was het een ontroerende ervaring deze morgen bij het monument voor de Australische slachtoffers te staan en hen daar te gedenken. Wij hechten grote waarde aan de uitstekende samenwerking met Uw land in het onderzoek naar de precieze toedracht, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen en er recht gedaan kan worden.

Het geeft ons een trots gevoel dat Nederlanders een aandeel hebben geleverd aan de groei en bloei van Australië. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen vele Nederlandse gezinnen hierheen, op zoek naar een beter bestaan. Voor duizenden Nederlanders waren Victoria Quay in Fremantle en Station Pier in Melbourne de poort naar een nieuw leven en een nieuw vaderland. Zij bewezen dat Nederlandse wortels goed gedijen in Australische grond.

Tijdens ons Staatsbezoek vieren wij de hechte banden die in het verleden tussen onze landen zijn gesmeed. Maar belangrijker nog wellicht, zijn de mogelijkheden die wij zien voor de toekomst. Het Koninkrijk der Nederlanden hecht grote waarde aan nauwe samenwerking met Australië omdat wij geloven dat wij als gelijkgezinde naties samen sterker staan en betere antwoorden kunnen vinden op de grote opgaven van vandaag.

Zoals U voor ons een venster bent op Azië, hopen wij voor U een venster te zijn op de Europese Unie.

'Eendracht' ('Concord') was de naam van het schip waarmee Dirk Hartog in 1616 Australië bereikte. 'Eendracht' is 400 jaar later de vlag waaronder wij samen met U de toekomst tegemoet willen gaan.

Dank U wel voor alle hartelijkheid en vriendschap die wij telkens weer bij U ondervinden!