Staatsbezoek aan Australië - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016 op uitnodiging van gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove een staatsbezoek aan Australië. De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Het Koninklijk Paar bezoekt Perth, Canberra, Sydney en Brisbane. Aansluitend op het bezoek aan Australië wordt van 7 tot en met 9 november een staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland gebracht. Minister Henk Kamp van Economische Zaken en minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leiden gelijktijdig een economische missie naar deze landen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Robin Utrecht
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden met een traditionele Aboriginal Smoking Ceremony welkom geheten op de eerste dag van hun staatsbezoek aan Australië.

Het staatsbezoek aan Australië staat in het teken van het bevestigen en uitbouwen van de historische en brede bilaterale banden die Nederland heeft met Australië. De gemeenschappelijke geschiedenis gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1606 zette de Nederlandse VOC-vaarder Willem Janszoon als eerste Europeaan voet aan wal op Australische bodem. Tien jaar later ging Nederlander Dirk Hartog met zijn VOC-schip De Eendracht voor anker aan de westkust van Australië. Dit wordt in 2016 gevierd tijdens het Dirk Hartog jaar. Naast de VOC-geschiedenis is  tijdens het staatsbezoek ook aandacht voor de Australische inwoners van Nederlandse afkomst. Tussen 1947 en 1971 zijn ongeveer 160.000 Nederlanders naar Australië geëmigreerd. In drie steden vindt een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap plaats.

Tijdens het bezoek wordt ook stilgestaan bij de militaire en academische samenwerking tussen beide landen en bij de overstromingsproblematiek waar Australië, met name Brisbane, mee te kampen heeft gehad.

De economische missie is gericht op innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen liggen vooral op het terrein van tuinbouw & uitgangsmaterialen, agro & food, smart cities & smart logistics, sport, gezondheidszorg en water. Ruim negentig bedrijven nemen deel aan de missie.

Perth, maandag 31 oktober en dinsdag 1 november

Het staatsbezoek start bij het Government House waar het Koninklijk Paar met een Aboriginal Smoking Ceremony op traditionele wijze welkom wordt geheten in het land. Aansluitend volgt een ontmoeting met de gouverneur van Western Australia, Kerry Sanderson. Vervolgens vertrekken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima naar de haven van Fremantle waar zij langs de Welcome Walls wandelen. Hierin staan de namen gegraveerd van onder meer Nederlandse immigranten die destijds in Fremantle aankwamen. In het Western Australian Maritime Museum onthult het Koninklijk Paar een door het Rijksmuseum in bruikleen gegeven tinnen bord. Dit bord werd 400 jaar geleden door Dirk Hartog achtergelaten in Australië als bewijs van zijn aanwezigheid.

In het museum bekijkt het Paar ook een maquette van het nieuwe gebouw, ontworpen door architect Rem Koolhaas. Vervolgens bezoeken zij de Shipwreck Galleries met onder meer de overblijfselen van VOC-schip De Batavia. De volgende morgen krijgt het Koninklijk Paar uitleg over toekomstige energiewinning en wordt in Curtin University ingegaan op het telescoopproject 'Square Kilometre Array' (SKA). In HIVE, 'the Curtin Hub for Immersive Visualisation and eResearch', krijgen de Koning en Koningin te zien hoe data omgezet worden in 3D-beelden die wetenschappelijk onderzoek kunnen ondersteunen. Het programma eindigt met een bezoek aan de Ascot Racecourse in Perth, waar de Koning en Koningin enkele paardenraces bijwonen en via televisieschermen de Melbourne cup volgen. De Melbourne Cup, de belangrijkste paardenrace van het land, wordt door vele Australiërs bekeken.

Canberra, woensdag 2 november

In Canberra leggen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een krans bij het Australian War Memorial. Aansluitend spreken zij met Australische en Nederlandse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en de ISAF missie in Afghanistan. Vervolgens vindt een ontmoeting plaats met minister-president Turnbull en zijn echtgenote. Na deze ontmoeting staat het gezelschap stil bij het MH17 monument en spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met vertegenwoordigers van Australische (hulp)diensten die assistentie hebben verleend na de MH17 vliegramp. Bij het Government House heet gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove het Koninklijk Paar welkom en krijgen zij een staatslunch aangeboden. Het bezoek aan Canberra wordt afgesloten met een gesprek bij de Nationale Archieven met Australiërs van Nederlandse afkomst.

Sydney, woensdagavond 2 november en donderdag 3 november

Het programma in Sydney begint met een concert van de Gebroeders Jussen en het Sydney Symphony Orchestra in het Opera House. De Koning en Koningin bieden dit concert aan als dankbetuiging voor de geboden gastvrijheid tijdens het staatsbezoek aan de gouverneur-generaal en zijn echtgenote.
De volgende morgen bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bijeenkomst van de 'Netherlands Foreign Investment Agency' over potentiële Australische investeringen in Nederland. Daarna volgt een gesprek met de gouverneur van New South Wales, David Hurley. Bij de universiteit van Sydney, de oudste universiteit van Australië, krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding langs onderzoeksprojecten waaraan Australische en Nederlandse studenten samenwerken. Tevens spreken zij met Australische studenten die in Nederland studeerden en met Nederlandse studenten die momenteel in Australië studeren. Tijdens de aansluitende bijeenkomst presenteert minister Koenders het 'New Holland Scholarship Australia', dat tot doel heeft de academische samenwerking tussen beide landen verder uit te breiden. Na het bezoek aan de universiteit woont Koning Willem-Alexander het slot bij van een bijeenkomst van Nederlandse en Australische CEO's. Koningin Máxima woont gelijktijdig het slot bij van een bijeenkomst over smart cities. Vervolgens reist het Koninklijk Paar met een veerboot naar Cockatoo Island, waar zij een bijeenkomst over innovaties op het gebied van productie en transport van land- en tuinbouwproducten bijwonen. Koning Willem-Alexander houdt daar een toespraak. De Koning en Koningin ontmoeten ook de Nederlandse handelsmissie en zijn aanwezig bij de ondertekening van een aantal MoU's. Zij krijgen eveneens een rondleiding bij 'Foodbytes', waar nieuwe concepten in de voedselketen worden gepresenteerd.

Brisbane, vrijdag 4 november

In Brisbane ontmoet het Koninklijk Paar bij het Government House de gouverneur van Queensland, Paul de Jersey. Vervolgens krijgen zij bij de Queensland University of Technology (QUT) een toelichting op de samenwerking tussen Nederland en Australië op het gebied van waterbeheersing. Tijdens een bootexcursie over de Brisbane River wordt vervolgens uitleg gegeven over de maatregelen die genomen zijn om overstromingen tegen te gaan. Na de boottocht bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de Queensland Art Gallery waar zij een expositie bekijken van moderne Australische en Aboriginalkunst.

RVD, nr. 213