Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de netwerklunch voor bedrijven uit Nieuw-Zeeland en Nederland, Auckland

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Dames en heren,

Het is fantastisch om in Uw midden te zijn. U bent een bijzondere groep mensen, want U heeft iets ontdekt wat nog lang niet iedereen doorheeft: Nieuw-Zeeland en Nederland liggen heel dicht bij elkaar.

We liggen dicht bij elkaar, want we hebben dezelfde mentaliteit. Een open mentaliteit, gericht op handel en export. Op samenwerking over grenzen heen. Op zakendoen op grond van heldere waarden en normen. Een woord is een woord, afspraak is afspraak en kwaliteit leveren is vanzelfsprekend.

We liggen dicht bij elkaar, want we zijn beide powerhouses op het gebied van tuinbouw, landbouw en voedsel. Bijna de helft van de Nieuw-Zeelandse export betreft agrarische producten. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld. Dat schept een band.

We liggen dicht bij elkaar, want we lopen tegen dezelfde opgaven op. Hoe maken we onze landbouw en economie duurzamer? Hoe reageren we op de klimaatverandering? Hoe behouden we onze voorsprong als sterke economieën? U weet dat we op al deze gebieden heel veel gemeen hebben.

Steeds meer bedrijven delen in het geheim van onze natuurlijke verbondenheid en boeken daar succes mee. Fonterra bijvoorbeeld, heeft zijn Europese hoofdkantoor in Nederland  gevestigd. Vorig jaar was ik in Friesland voor de opening van twee zuivelfabrieken van Fonterra en kaasmaker Royal A-ware, die op een geweldige manier samenwerken.

Ook onze onderzoekers werken steeds steviger samen. De universiteiten van Wageningen en Massey hebben vandaag afgesproken hun groene kenniskracht te gaan bundelen. Uitstekend.

Zo'n vijftig grote en kleine bedrijven uit Nederland nemen deel aan de handelsmissie parallel aan ons Staatsbezoek. Een aantal van U is hier al langer actief, een aantal van U is 'nieuw'. Maar voor U allemaal is het een prachtige kans hier zoveel counterparts te ontmoeten van topbedrijven uit Nieuw-Zeeland. Niet alleen in agri & food, maar ook in de dienstverlening, energie, life sciences, watermanagement en sport.

Samen beseft  U hoe 'close' we zijn.
Natuurlijk ... er is dat ene punt. De fysieke afstand tussen Amsterdam en Auckland van 19.000 kilometer.
Maar die hoeft in ons digitale tijdperk toch geen enkele belemmering meer te zijn!

Ik wens U allen veel mooie contacten toe.
Graag wil ik het glas met U heffen.
Op Nieuw-Zeeland en Nederland.
Op onze samenwerking!