Korte verklaring van Koning Willem-Alexander na het gesprek met president Vējonis van Letland, Riga

De verklaring is uitgesproken in het Engels

Allereerst wil ik President Vējonis danken voor de uitnodiging en voor zijn hartelijke en warme woorden.

Voor mij is dit een dierbaar bezoek. Letland viert dit jaar dat het zich honderd jaar geleden onafhankelijk verklaarde. Juist nu wil ik graag in Uw midden zijn om U te tonen hoeveel waarde Nederland hecht aan het Letland van vandaag. Een land waarin vrije en trotse mensen hun eigen toekomst kunnen uitstippelen.

Wij kennen de geschiedenis en realiseren ons maar al te goed dat dit land grote offers heeft gebracht voor zijn onafhankelijkheid. Het is aan de moed en de innerlijke overtuiging van de mensen hier te danken dat Letland zijn zelfstandigheid heeft herwonnen. U bepaalt Uw eigen koers en kiest Uw eigen partners. Vandaag zien we het resultaat: een land dat op vele gebieden floreert.

Dit bezoek staat in het teken van de grote waardering voor Uw prestaties. Maar óók van de sterke verbondenheid die wij voelen. Letland is al veertien jaar een geweldige aanwinst voor de Europese Unie en de NAVO. Nederland herkent zich sterk in de Letse opstelling binnen de Unie en het bondgenootschap. Wij zijn gelijkgezinde landen. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar opzoeken en onze krachten bundelen. 

Onze banden gaan ver terug. In de vijftiende eeuw hadden wij al een intensieve relatie. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar in deze stad. Tijdens dit bezoek onderzoeken wij nieuwe vormen van samenwerking, met name in transport en logistiek.

Uw gastvrijheid, Meneer de President, maakt duidelijk dat ook U speciale waarde hecht aan onze samenwerking, en daarvoor ben ik U dankbaar.

In een onzekere wereld staan wij samen voor stabiliteit, veiligheid en groei. 

In onze verbondenheid als EU- en NAVO-partners ligt onze kracht. Èn onze vrijheid.

Tijdens dit bezoek wil ik onze vriendschap heel graag verder verdiepen!

Dank U wel.