Toespraak door Koningin Máxima tijdens 'Op Stoom met Qredits'

Het gesproken woord geldt.

Fijn om vandaag samen met U dit bijzondere moment te vieren: de uitreiking van het 25.000ste krediet van Qredits. Allereerst mijn gelukwensen aan de ondernemer, mevrouw te Lintel Hekkert. Ik hoop van harte dat het krediet u helpt om uw onderneming Bed & Breakfast Oersterck nóg sterker te maken.

Ik feliciteer natuurlijk ook de medewerkers en coaches van Qredits. Dit is een fantastische mijlpaal. Qredits is een onmisbare financieringsmogelijkheid voor veel ondernemers. En daarmee een belangrijk onderdeel van het ondernemerschapsbeleid en de financieringsinfrastructuur van dit land.

We mogen er allemaal trots op zijn hoe kredieten voor startende en kleine ondernemers zich hebben ontwikkeld.

Ik weet nog hoe we klein begonnen, maar ook groot durfden te denken. Het is heel fijn om hier vandaag te zijn.

Al voor de coronacrisis wisten we hoe kleine kredieten echt een groot verschil kunnen maken. Voor de individuele ondernemer. Maar ook voor onze totale economie.

Maar juist nu, in deze moeilijke tijd, is deze vorm van financiering onmisbaar. De rol van Qredits is door de coronacrisis alleen maar toegenomen, ook door de inzet van de staatssecretaris. Met dank aan haar en haar team bij EZK kunnen we nog meer ondernemers beter helpen. Met overbruggingskredieten, bijvoorbeeld, zijn veel ondernemers geholpen.

Er is gelukkig veel hulp voor ondernemers, maar het is voor hen niet altijd gemakkelijk om bij de juiste regeling of het juiste loket te komen. We moeten ervoor zorgen dat we bedrijven én effectief helpen én weten te bereiken. Als Comité voor Ondernemerschap werken we aan een advies hierover.

Het kabinet heeft ondernemers in het afgelopen jaar zo goed mogelijk gesteund. Als Comité voor Ondernemerschap hebben we geadviseerd om ook te werken aan herstel en groei voor de toekomst. Hiervoor moeten we onder andere investeren in innovatie. Maar dat vraagt ook om innovatie in investeren! We moeten de financiering blijven verbeteren. Anders komen we er niet.

De coronacrisis is voor veel ondernemers nog niet voorbij. En we zien grote verschillen tussen deze ondernemers. Die verschillen vragen om maatwerk in de maatregelen. Zo kan iedereen goed geholpen worden op basis van de specifieke behoeften. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat regelingen uitvoerbaar blijven en niet te complex worden.

Hoofdzaak is: het ondernemersperspectief moet centraal staan: waarmee zijn ondernemers echt geholpen?

Dat is niet altijd eenvoudig. Bij wie moet ik zijn? Welke hulp is er voor mij? Wil ik afschalen, stoppen of juist groeien en investeren? Hoe doe ik dat op een verantwoorde, duurzame manier? En hoe zorg ik dat de financiële consequenties voor mijn bedrijf en mij persoonlijk te overzien zijn?

Hier ligt een kans voor Qredits. Want de kracht van Qredits is: uitgaan van de behoefte van ondernemers.

Ik hoop en verwacht dat Qredits ook de komende jaren op stoom blijft. Mooi dat we hier zijn, maar er moet nog veel gebeuren.