Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de opening van de economische sessie over duurzaamheid en landbouw tijdens het staatsbezoek aan Griekenland

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Dames en heren, goedemorgen!

Het is een groot plezier om de derde dag van ons Staatsbezoek te beginnen met een onderwerp dat onze beide landen sterk bezig houdt: goed waterbeheer en duurzaam energiegebruik in de agrarische sector. 

Grieken zijn trots op hun agrarische producten. En terecht! De kwaliteit is hoog en de smaak fantastisch. In de liefde voor hun producten vinden Griekse en Nederlandse boeren elkaar blindelings. Ze willen allemaal maar één ding: een goede toekomst voor hun bedrijf. Maar die is niet vanzelfsprekend.

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de Hollandse polders en de Griekse heuvels. Maar het onderliggende probleem waarmee we kampen, komt overeen: de agrarische sector loopt tegen grenzen aan. Tenminste: als we doorgaan op de oude manier.

We kennen allemaal de oorzaken hiervan. Klimaatverandering is de belangrijkste. 

Volgens de University of Thessaly is Griekenland in het afgelopen decennium ruim tien procent van zijn bruikbare landbouwgrond kwijtgeraakt door verdroging en andere effecten van klimaatverandering.

Hier in Griekenland worstelen vele tienduizenden boeren daarmee. Mijn hart gaat uit naar al die ondernemers die hun bedrijf – dat vaak al generaties lang in de familie is – in gevaar zien komen.

En dit is beslist niet alleen een Grieks probleem. Ook in Nederland staat de agrarische sector voor grote uitdagingen.

Wat ik zo bijzonder vind aan deze bijeenkomst, is dat u samen zoekt naar oplossingen. En daarbij kunt u gelukkig gebruik maken van heel veel kennis die al is ontwikkeld. Kennis die kan helpen om de natuur te sparen en geen druppel kostbaar water te verspillen.

Een mooi voorbeeld dat vanmorgen nog nader zal worden besproken, is ‘Water for Tomorrow’ van Athenian Brewery, een onderdeel van Heineken. Zo’n 800 lokale gerstproducenten in Thessalië zijn daarbij betrokken. 

Dit initiatief is een antwoord op de schrijnende waterschaarste en laat zien hoe een verandering in denken de landbouw nieuw perspectief kan geven. Niet: steeds meer en steeds diepere putten slaan. Niet: iedereen voor zichzelf. Maar: samenwerken en kijken naar het hele ecosysteem.

Griekenland heeft een heldere keuze gemaakt voor verduurzaming en voor een overgang naar een groene economie. Tegen de Griekse aanwezigen zou ik willen zeggen: ik ben er trots op dat u naar Nederland kijkt om samen deze sprong naar de toekomst te maken.

Wij kunnen als Nederlanders veel van u leren. Bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van het karakter van het landschap en het contact met de natuur.

Tegelijkertijd heeft Nederland veel in huis waar U iets aan kunt hebben. De agrarische sector in Nederland staat bekend als zeer efficiënt: een zo groot mogelijke opbrengst met zo min mogelijk gebruik van water en energie. Ze staat ook bekend als innovatief. Van de inzet van drones en satellietdata om de teelt te optimaliseren tot de ontwikkeling van nieuwe gewassen die beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat.

Laten we blijven denken in mogelijkheden. Ik wens U allemaal heel veel succes met Uw belangrijke werk, en vooral heel veel plezier bij het leggen van nieuwe contacten die – daar ben ik van overtuigd – vruchtbaar zullen zijn! 

U allen bent helpers van de Griekse godin Demeter, de beschermster van de gewassen en de voedselproductie. Is er een mooiere traditie denkbaar om aan bij te dragen?

Daarom verklaar ik met groot plezier deze sessie voor geopend!

Dank U wel.