Staatsbezoek aan België – programma

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning der Belgen een staatsbezoek aan België. Het staatsbezoek begint dinsdagochtend 20 juni in Brussel en eindigt donderdagavond 22 juni in Antwerpen. Het Koninklijk Paar wordt op de eerste en de derde dag van het staatsbezoek begeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begeleidt de tweede dag van het bezoek. Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, minister Ollongren van Defensie,  minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zijn aanwezig bij afzonderlijke programmaonderdelen. 

Het staatsbezoek is een bevestiging van de uitstekende betrekkingen tussen de buurlanden, die historisch, maatschappelijk en economisch nauw met elkaar zijn verbonden. Belangrijke gemeenschappelijke thema’s tijdens het bezoek zijn het verbeteren van sociale en fysieke leefbaarheid, het tegengaan van klimaatverandering,  het behoud en de bevordering van een veilige samenleving en een duurzame toekomst waarin energie groen en betaalbaar is. 
Het bezoek draagt bij aan de verdere verdieping van de intensieve samenwerking, waarbij Nederland en België zich inspannen voor een veilige, schone en duurzame toekomst. 

Dinsdag 20 juni – Brussel

Ochtend

Aankomst station Brussel-Zuid

Het staatsbezoek begint in Brussel, waar het Koninklijk Paar met de Koninklijke trein aankomt op station Brussel-Zuid en wordt ontvangen door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. 

Welkomstceremonie

Koning Filip en Koningin Mathilde ontvangen het Koninklijk Paar met een welkomstceremonie op het Koninklijk Paleis. 

Middag

Kranslegging

Na de ontvangst op het paleis legt het Koninklijk Paar een krans bij het graf van de onbekende soldaat. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en van wie de naam niet bekend is. 

Bezoek Federaal Parlement

Na een lunch op het Koninklijk Paleis bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Federaal Parlement. Het Koninklijk Paar spreekt met leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en met vertegenwoordigers van de Senaat en krijgt aansluitend een rondleiding door het parlementsgebouw. 

Ontmoeting met de premier

Het Koninklijk Paar ontmoet eerste minister Alexander de Croo in de Lambermont, zijn ambtswoning. 

Ontmoeting met de burgemeester van Brussel en wandeling over de Grote Markt

Beide Koningsparen worden later die middag door de burgemeester van Brussel, Philippe Close,  ontvangen op het stadhuis. Vervolgens wandelt het Koninklijk gezelschap over de Grote Markt waar gelegenheid is om inwoners van Brussel en toeristen te ontmoeten, een zogenaamd volksbad. 

Avond

Staatsbanket

In de avond biedt Koning Filip in het Kasteel van Laken een staatsbanket aan, waarbij beide staatshoofden een toespraak houden.

Woensdag 21 juni – Brussel, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Waterloo en Charleroi

Ochtend

Bezoek aan Climate Tech Forum

De tweede dag van het bezoek begint met het bijwonen van het Climate Tech Forum, onderdeel van de economische missie die parallel aan het staatsbezoek plaatsvindt. De missie staat onder leiding van minister Schreinemacher. Het forum biedt de ruim vijfhonderd deelnemers van Belgische en Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en uit de publieke sector gelegenheid om kennis uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen op het gebied van groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte land- en tuinbouw en slimme, duurzame mobiliteit.
Het Koninklijk gezelschap bezoekt een innovatiemarkt waar Belgisch-Nederlandse samenwerkingsprojecten zich presenteren en woont een deel van het plenaire programma bij. Koning Filip en Koning Willem-Alexander houden beiden een korte toespraak. 

Bezoek aan Aerospacelab

Koning Filip en Koning Willem-Alexander bezoeken vervolgens in Ottignies-Louvain-la-Neuve het Aerospacelab dat is gespecialiseerd in satellietdata en satellieten ontwerpt, test en produceert. Het gezelschap krijgt een rondleiding, bezoekt de clean room en spreekt met medewerkers. 

Bezoek aan Muziekkapel Koningin Elisabeth

Koningin Mathilde en Koningin Máxima brengen een bezoek aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel in Waterloo. Jaarlijks verwelkomt de Muziekkapel ongeveer zeventig internationale jonge musici die een programma volgen met lessen, concerten, recitals en samenwerkingen met orkesten en festivals. Koningin Mathilde en Koningin Máxima ontmoeten een aantal musici, wonen optredens bij en krijgen een rondleiding.  

Middag

Themalunch watermanagement

In de orangerie van het Kasteel van Seneffe neemt het Koninklijk gezelschap deel aan een themalunch waar Belgische en Nederlandse experts presentaties verzorgen over de aanpak van droogte- en overstromingsrisico’s. 

Bezoek aan BioPark Charleroi

’s Middags volgt een bezoek aan BioPark Charleroi, een biotech ecosysteem waar bedrijven en kennisinstellingen onderzoek doen op het gebied van de levenswetenschappen en werken aan oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg. 

Onthulling stripmuur en workshop striptekenen

Na aankomst in Charleroi wandelt het Koninklijk gezelschap naar het schoolplein van Institut Saint-André. Tijdens de wandeling is er gelegenheid om inwoners van de stad te begroeten. Op het schoolplein onthullen zij samen met leerlingen een stripmuur van de Nederlandse stripkunstenaar Dido Drachman en de Belgische striptekenaar Christian Durieux. Aansluitend volgt het gezelschap met de leerlingen van de school een tekenworkshop. De onthulling van de muurschildering en de stripworkshop vormen het sluitstuk van een cultureel festival waarbij Belgische en Nederlandse kunstenaars samenwerken. 

Avond

Contraprestatie

’s Avonds biedt het Koninklijk Paar als dank voor de gastvrijheid in cultuurhuis Flagey in Brussel een concert aan van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. 

Donderdag 22 juni – Leuven en Antwerpen

Ochtend

Bezoek aan Imec

De derde dag van het staatsbezoek begint in Leuven waar Koning Filip, Koningin Mathilde, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Imec bezoeken. Imec is een onderzoekscentrum op het gebied van chiptechnologie. Het ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve digitale toepassingen. Het Koninklijk gezelschap is bij een rondetafelgesprek met CEO’s van zowel Belgische als Nederlandse samenwerkingspartners van Imec. 

Bezoek aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Koning Filip, Koningin Mathilde, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima beginnen hun bezoek aan Antwerpen met een wandeling naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Onderweg is er gelegenheid om de aanwezige Antwerpenaren te begroeten. 
In het museum krijgt het gezelschap een rondleiding. Het museum is recent gerenoveerd naar ontwerp van de Nederlandse architect Dikkie Scipio en herbergt zeven eeuwen kunst. De collectie omvat zowel Vlaamse barok als primitieven en expressionisten, waaronder werken van Peter Paul Rubens, James Ensor en Rik Wouters.

Middag

Themalunch aanpak schooluitval en jeugdwerkloosheid

Na de rondleiding volgt in het museum een lunchbijeenkomst die in het teken staat van de aanpak van jeugdwerkloosheid. Antwerpen kent een hoge uitstroom van jongeren zonder diploma en tegelijkertijd is er een overschot aan banen op mbo-niveau. Tijdens de lunch delen jongeren hun ervaringen en vertellen onderzoekers over de rol van onderwijsinstellingen en van werkgevers bij de begeleiding en de ontwikkeling van kwetsbare jongeren. 

Bezoek aan het Havenhuis

Het Koninklijk gezelschap krijgt na de themalunch een korte rondleiding door het Havenhuis en spreekt met CEO’s en met deelnemers aan de Belgisch-Nederlandse Havendag die gelijktijdig in de haven van Antwerpen plaatsvindt. Er wordt gesproken over hoe havens en hun industriële clusters kunnen samenwerken om de gedeelde ambities op het gebied van de energietransitie te realiseren. Ook is er aandacht voor de eisen die hierbij aan de haveninfrastructuur worden gesteld.

Bezoek aan een Belgisch en een Nederlands fregat

In de haven van Antwerpen bezoeken Koning Filip en Koning Willem-Alexander vervolgens het Belgische fregat Louise-Marie. Koningin Mathilde en Koningin Máxima bezoeken het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Ruyter. Aan boord en aan de wal zijn demonstraties. Het bezoek aan de fregatten markeert de samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse marine. Beide marines gebruiken dezelfde typen schepen en helikopters, werken samen bij het onderhoud van materieel en bieden gezamenlijke opleidingen aan. 
Na het bezoek aan de fregatten volgt op de wal een afscheidsceremonie.

Ontvangst Nederlandse gemeenschap

In de namiddag vindt in de voormalige Handelsbeurs van Antwerpen de ontvangst plaats van de Nederlandse gemeenschap in België.

RVD, nr. 144