Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2015

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien zijn woensdagmiddag 2 december in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2015 aan de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian. Prins Constantijn reikt als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds de prijs uit en houdt een toespraak. Naast de hoofdlaureaat ontvangen ook de tien andere laureaten hun prijs uit handen van Prins Constantijn.

Vergroot afbeelding Uitreiking Prins Claus Prijs 2015 aan de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian.
Beeld: ©Newsha Tavakolian
Portret van Somayeh, een gescheiden lerares uit Teheran uit ‘Black Pages of an Iranian Photo Album’.

Met de jaarlijkse Prins Claus Prijzen eert het fonds kunstenaars, denkers en organisaties die met hun culturele en artistieke werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land. Het rapport van de Prins Claus Prijzen Commissie: “Newsha Tavakolian wordt gelauwerd voor haar schitterende en aangrijpende getuigenis van het complexe en dubbelzinnige leven in het Iran van nu. Zij weet fotojournalistiek en kunst effectief te combineren met een krachtige visuele taal. Zij maakt zich sterk om vrouwen een stem te geven en jonge fotografen bij te staan. Moedig en volhardend brengt zij de sociale en politieke realiteit van de Iraanse geschiedenis en cultuur in beeld, en verschaft daarmee kritisch inzicht. Zij wordt gehuldigd omdat zij mensen verbindt door middel van fotografie, en bijdraagt tot intercultureel begrip en mededogen”.

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het Fonds zoekt naar samenwerking in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor culturele expressie, creatieve productie en onderzoek beperkt zijn en cultureel erfgoed wordt bedreigd.

RVD, nr. 369