23 maart Bezoek over Regionale Energie Strategieën aan Regio Foodvalley

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Kootwijkerbroek

Koning Willem-Alexander brengt op het terrein van zonnepark Branderwal een werkbezoek aan Regio Foodvalley. Het bezoek staat in het teken van Regionale Energie Strategieën (RES).

In de RES is vastgelegd hoe de dertig energieregio’s in Nederland kunnen bijdragen aan het behalen van doelen uit het Klimaatakkoord. De Koning wordt geïnformeerd over de vragen hoe op lokaal niveau wordt meegewerkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en wat het belang is van een regionale aanpak van klimaatdoelen. Daarbij komen de nauwe samenwerking tussen verschillende stakeholders bij het opwekken van duurzame energie en de dilemma’s, zoals het creëren van draagvlak, ruimtelijke inrichting en de krapte van het energienet, aan bod.

Vergroot afbeelding Werkbezoek Koning aan Regio Foodvalley
Beeld: ©Rotapool
De Koning krijgt een toelichting op het ontstaan en de bouwvoortgang van zonnepark Branderwal.
Vergroot afbeelding Werkbezoek Koning aan Regio Foodvalley
Beeld: ©Rotapool
Koning Willem-Alexander spreekt met diverse betrokkenen over onder meer de strijd om ruimte en grond in de gemeenten en de krapte van het energienet.