Koning en Koningin bezoeken Noordoost Flevoland

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 29 juni 2017 een streekbezoek aan Noordoost Flevoland. De Koning en Koningin bezoeken de plaatsen Urk, Nagele en Dronten. Het voormalige eiland Urk heeft een rijke geschiedenis als vissersplaats en ontwikkelt zich als kenniscentrum voor de maritieme sector. De rest van het gebied is nieuw land dat door inpoldering is gecreëerd. Dit gebied heeft van oorsprong een sterk agrarisch karakter en hecht waarde aan innovatieve en duurzame landbouw en voedselproductie. Noordoost Flevoland is toonaangevend als leverancier van windenergie. Toch kent de streek ook uitdagingen: na een halve eeuw zijn sommige dorpen en woonkernen toe aan een kwaliteitsimpuls.

Urk

Het streekbezoek start in de haven van Urk. Na een korte wandeling langs de haven bezoeken de Koning en Koningin het Maritiem Onderwijscentrum. Dit onderwijscentrum verbindt het verleden met de toekomst van Urk. De MBO-school biedt een breed scala opleidingen in de maritieme sector, zoals de visserijvaart, binnenvaart en koopvaardij. Het Koninklijk Paar bezoekt enkele lokalen waar lessen gegeven worden in boeten van netten, visverwerking en onderhoud van scheepsmotoren. Ook vindt een gesprek plaats met vissers en vertegenwoordigers van maritieme bedrijven die actief betrokken zijn bij de lessen en stages en de instandhouding van de school.

Noordoostpolder: Windpark Noordoostpolder en het dorp Nagele

De Koning en Koningin gaan vervolgens naar het Windpark Noordoostpolder. Dit is één van de grootste windparken van Nederland met molens op het land én in het water (IJsselmeer). Het park is een lokaal initiatief van 100 agrarische families en energieleverancier Innogy. Het windpark omvat 86 windturbines die gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit produceren. Dit is volgens de iniatiefnemers voldoende om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Bij het windpark spreken Koning en Koningin met initiatiefnemers en andere betrokkenen.

Aansluitend wordt het dorp Nagele bezocht. Het dorp is in de jaren vijftig ontworpen op de tekentafel door architecten als Rietveld, Van Eyck en Van Eesteren. Het dorp ademde de naoorlogse idealen van het Nieuwe Bouwen. Zo zijn de woningen in rechte lijnen geplaatst om een centraal groen park.

Om de unieke architectuur van het dorp te behouden is een plan van aanpak gemaakt door en met bewoners en ondernemers uit Nagele, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Zo is een hofje met 32 arbeiderswoningen aangekocht dat zo behouden blijft voor Nagele. Daarnaast worden straten heringericht en woningen gerenoveerd met de oorspronkelijke visie van de architecten als leidraad. Vrijwilligers hebben een museum gevestigd in een voormalige kerk. Inwoners en agrariërs spreken met de Koning en Koningin over hun liefde voor Nagele. Daarna maakt het Koninklijk Paar een wandeling door het dorp.

Dronten: Fabriek van Staay Food Group en De Meerpaal

In Dronten bezoeken de Koning en Koningin de fabriek van Staay Food Group. In dit bedrijf wordt verticale slateelt toegepast: in afgesloten ruimten wordt op 7 lagen onder elkaar sla geteeld onder ledverlichting. Deze innovatieve methode is ontwikkeld in samenwerking met Philips, Rijk Zwaan, HAS in Den Bosch, Wageningen Universiteit en de Aeres hogeschool. In de fabriek worden ook aardappels, groenten en fruit versneden tot versproducten die aan supermarkten in Europa worden geleverd. De Koning en Koningin worden rondgeleid door de fabriek en gaan in gesprek met onder andere een aantal Poolse arbeidsmigranten die het grootste deel van het personeelsbestand vormen.

Het streekbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan De Meerpaal. Het gebouw, ontworpen door architect Van Klingeren, werd 50 jaar geleden door Koningin Juliana geopend. De Meerpaal, onder andere bekend van de televisieprogramma’s NCRV’s Zeskamp en Stuif ’s in, stond eind vorige eeuw op het punt afgebroken te worden. Na een verbouwing is de Meerpaal in 2005 heropend als een multifunctionele voorziening voor Dronten. Het gebouw biedt onder andere onderdak aan een bibliotheek, een grote en een kleine theaterzaal, jeugdwerk, ouderenwerk, culturele activiteiten en een permanente expositie over de Britse Airgunners. De expositie toont geschenken van de vliegeniers, gegeven aan de gemeente Dronten, als dank voor de gastvrijheid in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is ook ingericht om de omgekomen vliegtuigbemanningen te herdenken.

RVD, nr. 124

Bekijk de foto's van het streekbezoek.