Streekbezoek aan Noordoost Flevoland (2017)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op 29 juni 2017 een streekbezoek gebracht aan Noordoost Flevoland. De Koning en Koningin bezochten de plaatsen Urk, Nagele en Dronten. 

Urk

Het streekbezoek startte in de haven van Urk. Na een korte wandeling langs de haven bezochten de Koning en Koningin het Maritiem Onderwijscentrum. Dit onderwijscentrum verbindt het verleden met de toekomst van Urk. De MBO-school biedt een breed scala opleidingen in de maritieme sector, zoals de visserijvaart, binnenvaart en koopvaardij.

Het Koninklijk Paar bezocht enkele lokalen waar lessen gegeven worden in boeten van netten, visverwerking en onderhoud van scheepsmotoren. Ook vond een gesprek plaats met vissers en vertegenwoordigers van maritieme bedrijven die actief betrokken zijn bij de lessen en stages en de instandhouding van de school.

  • Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

    Het Maritiem Onderwijscentrum Urk.

Windpark Noordoostpolder

De Koning en Koningin gingen vervolgens naar het Windpark Noordoostpolder. Dit is één van de grootste windparken van Nederland met molens op het land én in het water (IJsselmeer). Het park is een lokaal initiatief van 100 agrarische families en energieleverancier Innogy. Het windpark omvat 86 windturbines die gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit produceren. Dit is volgens de iniatiefnemers voldoende om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Bij het windpark spraken Koning en Koningin met initiatiefnemers en andere betrokkenen.

  • Beeld: ©Robin Utrecht

    Windpark Noordoostpolder.

Nagele

Aansluitend werd het dorp Nagele bezocht. Het dorp is in de jaren vijftig ontworpen op de tekentafel door architecten als Rietveld, Van Eyck en Van Eesteren. Het dorp ademde de naoorlogse idealen van het Nieuwe Bouwen. Zo zijn de woningen in rechte lijnen geplaatst om een centraal groen park.

Om de unieke architectuur van het dorp te behouden is een plan van aanpak gemaakt door en met bewoners en ondernemers uit Nagele, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Zo is een hofje met 32 arbeiderswoningen aangekocht dat zo behouden blijft voor Nagele. 

Inwoners en agrariërs spraken met de Koning en Koningin over hun liefde voor Nagele. Daarna maakte het Koninklijk Paar een wandeling door het dorp.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Koen van Weel
Bezoek aan Nagele.

Dronten

In Dronten bezochten de Koning en Koningin de fabriek van Staay Food Group. In dit bedrijf wordt verticale slateelt toegepast: in afgesloten ruimten wordt op 7 lagen onder elkaar sla geteeld onder ledverlichting. De Koning en Koningin werden rondgeleid door de fabriek en gingen in gesprek met onder andere een aantal Poolse arbeidsmigranten die het grootste deel van het personeelsbestand vormen.

  • Beeld: ©ANP / Koen van Weel

    Fabriek van Staay Food Group.