Reactie RVD op artikel Nieuw Israëlitisch Weekblad

Naar aanleiding van de publicatie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van vorige week over de schooltijd bij de Nieuwe Baarnsche School van de Prinsessen Irene en Margriet, heeft het Koninklijk Huis Archief (KHA) grondig onderzoek verricht in de archief bronnen van het KHA naar het in het NIW artikel gestelde. Daarnaast heeft het KHA ter zake ook literatuuronderzoek verricht. Beide onderzoeken hebben geen aanwijzingen opgeleverd die de stelling ondersteunen dat destijds kinderen van Joodse afkomst buiten de klassen van de Prinsessen zouden zijn gehouden, noch dat de toenmalige Koningin of de Prins daarvan kennis droeg. Een expliciete weerlegging van het gestelde is evenmin aangetroffen.

Het Koninklijk Huis Archief zal nader overleggen met de auteur van het artikel in een poging om meer helderheid te krijgen over de uiterst pijnlijke suggestie.