Koning benoemt nieuwe particulier secretaris van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2019 mevrouw E.B. (Elise) de Jong benoemd tot particulier secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Mevrouw De Jong volgt in deze functie mevrouw H.G. (Rita) Eerkes op, die per dezelfde datum op de meest eervolle wijze wordt ontheven van haar functie. Mevrouw Eerkes was sinds 2003 werkzaam bij de Dienst Koninklijk Huis.

Mevrouw De Jong (1960) was jarenlang eigenaar van een secretariaatsbureau, waarna zij in 1998 in dienst trad bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort als (senior) communicatieadviseur. Na tien jaar maakte zij de overstap naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, waar zij tot haar vertrek naar de Dienst voor het Koninklijk Huis diverse functies heeft vervuld. 

RVD, nr. 13