Gaat het Kroondomein drie maanden per jaar dicht vanwege de persoonlijke levenssfeer van de Koning?

Nee. Decennialang is ervoor gekozen om de tijdelijke afsluiting van een deel van het gebied met behoud van beheersubsidie mogelijk te maken, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de Kroondrager werd beschermd. Het subsidiekader dat de minister van LNV voor 2022 en verder heeft opgesteld voor het Kroondomein kent de mogelijkheid van afsluiting ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor een gebied groter dan 1 hectare niet meer. Dit is in lijn met de provinciale voorwaarden die gelden voor alle natuurbeheerders in Nederland.