Hoeveel subsidie ontvangt het Kroondomein?

Alle gecertificeerde natuurbeheerders in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het beheer en behoud van natuurgebied. Natuursubsidies zijn een bijdrage in de kosten voor het beheer, zij dekken niet alle kosten. Dit is per 2022 maximaal 84% van de gemiddelde (landelijke norm) kosten. Volgens de nieuwe regels die het ministerie heeft gesteld, gelden voor het Kroondomein dezelfde voorwaarden als voor elk ander natuurgebied in Nederland.

Kroondomein Het Loo heeft een subsidieverzoek ingediend voor het beheer van het Kroondomein voor de komende zes jaar (vanaf 2022) bij het ministerie van LNV. Op 13 juli 2022 maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend subsidie voor een deel van het Kroondomein toe te kennen. De beschikking bedraagt € 760.000 per jaar, voor zes jaar zo’n € 4,5 miljoen. De beschikking past in het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van het beheer.