Is de subsidie ook bedoeld voor de jacht?

De subsidie is gericht op (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het faunabeheer en de BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar)-taken, uitgevoerd door professionele faunabeheerders, worden bekostigd uit de Begroting van de Koning. Dat is ook de reden dat er geen toezichtsbijdrage wordt aangevraagd. Toezicht wordt ook door hen uitgevoerd.