Is de Koning eigenaar van Kroondomein Het Loo?

Het landgoed Kroondomein Het Loo ligt midden op de Veluwe in de provincie Gelderland. Het is de verzamelnaam voor een gebied van ruim 10.000 ha groot en beslaat daarmee ongeveer 10% van de Veluwe. Het gehele landgoed bestaat uit het eigenlijke Kroondomein (6700 hectare) en het Staatsdomein bij Het Loo bestaande uit afdeling Hoog Soeren (ongeveer 3000 hectare) en Paleispark Het Loo (ongeveer 650 hectare).

Het eigendom van het Kroondomein berust bij de Staat maar de baten en lasten van het Kroondomein zijn, op basis van de Wet op het Kroondomein, voor rekening van de Kroondrager. Dat betekent dat het beheer van het Kroondomein met alle kosten en opbrengsten voor rekening van het Kroondomein wordt uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld houtopbrengsten en opbrengsten uit pacht, verhuur en subsidies. Die worden gebruikt om het beheer te financieren, om de kosten te dekken.

Beheer

Om de eenheid in het gebied te bewaren is het beheer van het gehele landgoed (10.000 ha) in handen van de organisatie Kroondomein Het Loo, onderdeel daarvan is het Departement Faunabeheer.