Is de Koning eigenaar van Slot Het Oude Loo?

Slot Het Oude Loo op het Paleispark Het Loo is staatseigendom en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. De Kroondrager huurt het van de staat en gebruikt het met name als buitenverblijf. Het gebruik van Slot Het Oude Loo door het Huis Oranje-Nassau heeft een lange geschiedenis sinds de aankoop door stadhouder Willem III in 1684.