Wat kost de restauratie van de Gouden Koets?

In 2015 is na Prinsjesdag begonnen met het vooronderzoek voor de restauratie van de Gouden Koets. In 2016 is gestart met de daadwerkelijke restauratie die ruim 5 jaar geduurd heeft. De restauratie richtte zich op 4 onderdelen van de koets: het onderstel, de kast, de stoffering en de bok. Het ging onder andere om intensieve restauratiewerkzaamheden aan het houtsnijwerk en de wielen. Daarnaast zijn de draagriemen aan de kast en de koorden en de kwasten op de bok vervangen en zijn de textiele materialen onder handen genomen.

Experts hebben onderzoeken gedaan naar de toestand van de verschillende onderdelen. Op basis daarvan en op basis van de inbreng van een ingestelde Raad van Advies, is een besluit genomen over de restauratie. Hierna volgde een proces van gedetailleerde offertes en het verstrekken van restauratieopdrachten.

De renovatie van de Glazen Koets heeft 1,2 miljoen euro gekost. Het was vooraf de verwachting dat deze kosten geëvenaard zouden worden voor de renovatie van de Gouden Koets. Die inschatting is correct gebleken. De kosten van de restauratie van de Gouden Koets bedroegen eveneens 1,2 miljoen euro. Net als bij de restauratie van de Glazen Koets zijn deze kosten opgevangen binnen Begroting I de Koning en zijn niet extra ten laste van de belastingbetaler gekomen.