Kosten VN-activiteiten Koningin Máxima Inclusive Finance

Koningin Máxima is in 2009 benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development- afgekort UNSGSA).

In eerste instantie ligt de inhoudelijke ondersteuning van haar VN-werkzaamheden bij het UNSGSA-kantoor van de VN in New York. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit de inhoudelijke voorbereiding, organisatie en opvolging van haar werkzaamheden, activiteiten en reizen, het schrijven van speeches en andere teksten, communicatie en het onderhouden van contacten en uitvoeren van activiteiten met de samenwerkingspartners van de UNSGSA.

Daarnaast wordt zij bij deze werkzaamheden ondersteund vanuit de Dienst van het Koninklijk Huis, de Nederlandse ambassades ter plaatse en de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is er regelmatig overleg met de meest betrokken ministeries als Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. 

Kosten VN-activiteiten

Koningin Máxima reist voor haar werkzaamheden voor de VN in vrijwel alle gevallen met lijnvluchten. Bij zeer hoge uitzondering wordt gekozen voor inhuur. De minister van Buitenlandse Zaken heeft ervoor gekozen om voor Koningin Máxima ook in haar VN-rol de Nederlandse regelingen m.b.t. reizen te laten gelden. Om die reden worden de kosten voor reis en verblijf en voor transport ter plaatse, gedragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De personele- en materiële kosten die verbonden zijn aan de ondersteuning vanuit Nederland worden opgevangen binnen de reguliere budgetten. Dit is inclusief de reis- en verblijfskosten voor meereizend personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst.
 
De ondersteuning door het UNSGSA-kantoor in New York wordt gefinancierd uit het VN-budget dat beschikbaar is voor de UNSGSA-activiteiten.
 
De Bill en Melinda Gates Foundation heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan de Verenigde Naties voor de kosten die het UNSGSA-kantoor maakt om Koningin Máxima te ondersteunen bij haar VN-activiteiten.