Overzicht stichtingen

Er zijn diverse stichtingen waarin vermogensbestanddelen zijn ondergebracht die functioneel zijn voor het uitoefenen van het koningschap. De stichtingen staan los van de begroting en maken dus geen onderdeel uit van de begroting van de Koning. Op Paleis Noordeinde zijn zeven stichtingen geregistreerd:

Gouden Koets

De Gouden Koets is ondergebracht in de in 1968 opgerichte Stichting Kroongoederen van het Huis Oranje-Nassau. Deze stichting zorgt ervoor dat afstammelingen van Koningin Wilhelmina bij de uitoefening van hun ambt de gewenste roerende zaken tot hun beschikking hebben. Een roerend goed is een juridische term voor een materieel goed dat verplaatst kan worden. Een voorbeeld is de Gouden Koets, maar ook sieraden en servies dat wordt gebruikt bij diners tijdens staatsbezoeken.

Staats-/officiële geschenken

De in 2007 opgerichte Stichting Koninklijke Geschenken beheert de geschenken die aan de Koning zijn gegeven bij uitoefening van zijn functie als Staatshoofd of die worden aangeboden bij staatsbezoeken en andere officiële gelegenheden. De ook in 2007 opgerichte Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau beheert geschenken die zijn aangeboden aan Koningin Wilhelmina, een van haar afstammelingen of hun echtgenoten.