Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 2007)

Doel: bijeenbrengen, bijeenhouden en beheren van zaken die zijn aangeboden aan Koningin Wilhelmina of zijn of worden aangeboden aan een afstammeling van haar of een echtgenoot van een afstammeling van haar.

De stichting kan de aan haar toebehorende zaken niet verkopen of op andere wijze vervreemden. Bij liquidatie zal een eventueel batig liquidatiesaldo door het bestuur worden bestemd voor een of meer het algemeen nut beogende instellingen.

De stichting heeft drie bestuurders: H.M. Koningin Máxima, mr. G.J. de Graaf, de heer P. Schoon.

Reg.nr 27309679