Stichting Sigillis Regiis Praesidio (opgericht 2002)

Doel: het verwerven, beheren en (in rechte) handhaven van intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op/verband houden met het Huis Oranje Nassau.

Bij ontbinding bepaalt het bestuur aan wie de aan de stichting toebehorende intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen en de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo.

Deze stichting heeft drie bestuurders: drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije, mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, mr. P.A. van Onzenoort.

Reg.nr. 27248035