Stichting tot Verzorging van de Pensioenen van het Personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau (opgericht 1960)

Doel: verzorging van pensioenen en uitkeringen. De pensioenen zijn ondergebracht bij het ABP. Bij ontbinding zal een eventueel batig saldo worden besteed op een wijze die het doel van de stichting het meest nabij komt.

De stichting heeft zeven bestuurders: drs. J.A. van der Louw, M.B. Prent Mpc Cpc, mw drs. B.C van den Berg, H.E. van Velzen, J.A.J. van Baardwijk, mw. J.J. Pols-van Gilst, J.L. Rotteveel.

Reg.nr. 41151014.