Moet het Kroondomein niet jaarrond open om subsidie te ontvangen?

Kroondomein Het Loo hanteert een natuurvolgend beheer. Dat betekent dat de natuur voorop staat en bos door natuurlijke processen gevormd wordt. Bezoekers zijn van harte welkom, maar de natuurwaarden staan voorop. Daarom is ervoor gekozen de natuurbeheersubsidie niet in zijn geheel maar gedeeltelijk aan te vragen.

Dat betekent dat het Kroondomein voor de gebieden die negen maanden open zijn en in het najaar dus niet, geen beheersubsidie aanvraagt. Voor de jaarrond open gebieden, de rustgebieden, de heides, monitoring, schapenbegrazing en het agrarisch natuurbeheer is wel een aanvraag gedaan. Het deel van het Kroondomein waarvoor geen beheersubsidie is aangevraagd, zal ook de komende jaren drie maanden per jaar niet worden opengesteld voor bezoekers. Ondanks de gedeeltelijke aanvraag zal het landgoed als één geheel beheerd blijven worden.

Ook voor het Kroondomein geldt dat het in het algemeen belang is dat dit Natura 2000 natuurgebied volgens de richtlijnen beheerd wordt. Zodat natuurbehoud en recreatiemogelijkheden hand in hand gaan en dit natuurgebied ook voor volgende generaties kan worden behouden.