Februari 2018

1 februari: Aangrijpende verhalen

“Mijn broer Piet en ik waren die nacht niet thuis. Daarom bleven wij op wonderbaarlijke wijze gespaard.” In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 verloor Krijn Slikweert zijn moeder, vader, zus Cornelia en broer Giljam tijdens de Watersnoodramp die grote delen van Zuidwest-Nederland trof. Krijn en Piet verbleven in een jongensinternaat in Krabbendijke. Over het lot van hun familie in Nieuwerkerk hoorden zij pas later van hun overburen. “Zij zagen onze bedden, dieren, waaronder Giljams hond, op het dak van onze schuur voorbij drijven, zonder mijn lieve broertje.” Krijn Slikweert vertelde zijn aangrijpende verhaal tijdens de Nationale Herdenking Watersnoodramp, op 1 februari in Ouwerkerk. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet was hierbij aanwezig als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Na de ramp was het Rode Kruis één van de organisaties die op grote schaal in actie kwamen. Het ving slachtoffers op, verzorgde eten en drinken, verstrekte kleding, bedden, dekens, handdoeken en medicijnen en richtte noodhospitalen in.

De herdenking werd georganiseerd door de gemeente Schouwen-Duiveland en het Watersnoodmuseum. Tijdens de bijeenkomst werden 1836 witte bloemen gelegd, voor ieder van de slachtoffers één. Uit de verhalen van nabestaanden bleek dat hun herinneringen nog niets van hun scherpte hadden verloren. Krijn Slikweert: “Het polshorloge van Giljam, 15 jaar, was stil blijven staan op kwart voor vier. Tot op de dag van vandaag voel ik het enorme verlies.”
 

Zorgvuldig kiezen

Ieder jaar ontvangen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zeer veel uitnodigingen en verzoeken van organisaties, bedrijven en initiatiefnemers die iets bijzonders te vieren hebben of aandacht vragen voor hun werk. Slechts een klein deel van die brede stroom uitnodigingen kan worden gehonoreerd. Het is niet eenvoudig een selectie te maken uit de talloze initiatieven. De Koning en Koningin en Prinses Beatrix doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Op maandagmorgen bespreken zij binnengekomen verzoeken met hun adviseurs in de wekelijkse Secretarievergadering waar alle lopende zaken aan bod komen. Voor veel evenementen moet – vaak met pijn in het hart – worden bedankt. Aan de waarde daarvan doet dit uiteraard niets af.

De Koning en Koningin maken bij het plannen van hun activiteiten niet alleen dankbaar gebruik van de uitnodigingen die zij ontvangen. Zij zijn ook alert op interessante en verbindende initiatieven die zich niet zelf aanmelden. Dat kunnen culturele of maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn, maar ook innovaties binnen wetenschap, bedrijfsleven of gezondheidszorg. Niet zelden leidt dit tot een werkbezoek of een ontmoeting.
 

7 en 8 februari: In contact met China

Intensieve contacten met China zijn waardevol. Als wereldmacht drukt dit land immers een stempel op de mondiale politiek, handel en technologische ontwikkeling. Nederland is voor China een gewaardeerde samenwerkingspartner. Na wederzijdse staatsbezoeken in 2014 en 2015, nodigde president Xi Jinping Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima begin 2018 uit voor een werkbezoek aan de Volksrepubliek. Dit bezoek vond plaats op 7 en 8 februari.

Het Koningspaar had een ontmoeting met premier Li Keqiang en dineerde met de president en zijn echtgenote op Yingtai, een schiereilandje dat eeuwenlang een zomerverblijf was voor keizers van de Qing-dynastie. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen waren hierbij aanwezig.
 

Tijdens het bezoek lichtten de Chinezen onder meer hun ‘Belt & Road Initiatief’ toe. Dit is een moderne variant van de Zijderoute, gericht op het aanleggen en versterken van wegen, havens en communicatienetwerken die handel en internationale samenwerking bevorderen. President Xi Jinping zei dat de relaties tussen China en Nederland nog nooit zo goed zijn geweest en dat beide landen elkaars belangen en zorgen respecteren.

Op 8 februari reisde de Koning door naar Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen. De Koningin bleef nog een dag in China. Zij nam onder meer deel aan een rondetafelgesprek over ‘Groene Financiering’, waarbij economische groei samengaat met minder CO2-uitstoot en afval en betere benutting van natuurlijke hulpbronnen.
 

9-13 februari: Emoties en blijdschap

Met acht gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles behoorde Nederland tot de vijf succesvolste landen op de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang (Zuid-Korea). Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte waren op 9 februari bij de openingsceremonie en woonden daarna een aantal wedstrijden bij. De Spelen begonnen fantastisch voor Nederland, toen op 10 februari het erepodium geheel oranje kleurde na de 3.000 meter schaatsen voor vrouwen. Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst en Antoinette de Jong wonnen respectievelijk goud, zilver en brons. “Een onwaarschijnlijke een-twee-drie bij de vrouwen. Emoties, blijdschap, alles door elkaar heen. Prachtig om mee te maken, een van die sportmomenten die je je leven lang niet meer vergeet”, aldus de Koning.

De dag erna schaatste Sven Kramer naar zijn derde gouden medaille op de 5.000 meter. Hij werd daarmee de eerste man die het presteerde op drie achtereenvolgende Olympische Winterspelen te winnen op deze afstand.

De Koning was als erelid van het Internationaal Olympisch Comité aanwezig. Hij bleef tot 13 februari. De Koningin en de minister-president maakten de eerste twee dagen van de Spelen mee.
 

11-13 februari: Eerlijke kansen voor boeren

Bijna de helft van de 260 miljoen Indonesiërs woont en werkt op het platteland. Voor Indonesische families met een klein boerenbedrijf is het vaak moeilijk om het hoofd boven water te houden. Zij missen toegang tot financiële dienstverlening die hen helpt om risico’s te beheersen en te investeren in hun toekomst. Hare Majesteit Koningin Máxima bracht in 2016 een bezoek aan Indonesië in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Aanleiding daarvoor was de start van een nationaal actieplan met een concreet doel: eind 2019 moet drie kwart van de volwassen Indonesiërs toegang hebben tot een bankrekening.

De Koningin wilde graag weten hoe het stond met de voortgang van dit plan en ging daarom van 11 tot 13 februari opnieuw naar Indonesië. Zij ging onder meer kijken bij boeren in de provincie Lampung, in Zuid-Sumatra. Een van haar gesprekspartners was Frazer Sloan van Vasham, een organisatie die boeren helpt hun bedrijfsvoering te verbeteren en een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten: “Veel organisaties geven alleen maar geld. Wij helpen boeren ook om meer waarde te geven aan hun producten, waardoor boeren minder hoeven te lenen en meer verdienen.” De Koningin sprak ook met een aantal ministers en met president Joko Widodo. De president onderstreepte daarbij opnieuw het belang dat hij hecht aan toegang tot financiële diensten voor de ontwikkeling van zijn land.
 

16 februari: Broederschap

Jheronimus Bosch was lid, evenals Willem van Oranje en Koning Willem II. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is een van de oudste genootschappen in Europa. In 2018 vierde deze in Den Bosch gewortelde broederschap haar zevenhonderdjarig bestaan. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is een van de 125 leden. Hij was op 16 februari bij de viering in de Sint-Janskathedraal en opende daarna de tentoonstelling ‘Geloven in Vriendschap’ in het Noordbrabants Museum. Museumconservator Joris Westerink: “Het is begonnen als een religieus gezelschap dat Maria vereerde. In 1642 meldde de protestantse gouverneur Wolfert van Brederode zich met het verzoek om lid te worden. Dat sloeg in als een bom. Voor de leden van de katholieke broederschap was het een duivels dilemma: als ze zouden weigeren, was er een dikke kans dat de broederschap verboden zou worden. Met een nipte meerderheid is toen besloten om protestanten toe te laten en sindsdien is de helft van de leden katholiek en de helft protestant.”

Centraal op de expositie stond een lange tafel, als symbool voor de traditie van de jaarlijkse broederlijke maaltijd in het Zwanenbroedershuis in Den Bosch.

Aan leden van het Koninklijk Huis die lid zijn van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is de titel ‘Zwanenbroeder’ voorbehouden. Naast de Koning is ook Prinses Beatrix ‘Zwanenbroeder’. Zij woonde op 23 september een feestelijk jubileumconcert in de Sint Jan bij, met koormuziek uit diverse eeuwen.
 

22 februari: Uitweg uit de schulden

Achter één op de vijf voordeuren in Den Haag is het voor de bewoners een dagelijkse kopzorg: schulden. Schulden kunnen mensen boven het hoofd groeien, waardoor ze geen uitweg meer zien en moedeloos worden. Dan is de hulp van mensen die meedenken over houdbare oplossingen goud waard. Bij Schuldenlab070 zitten zulke mensen. In 2016 is dit actieplatform opgericht door de gemeente Den Haag en Stichting Society Impact. De organisatie werkt samen met vijfentwintig partners, waaronder banken, energiebedrijven, woningcorporaties, overheidsorganisaties (zoals Reclassering Nederland) en platform Wijzer in Geldzaken. Samen zetten zij zich in om de schuldenproblematiek te verminderen.

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 22 februari een werkbezoek aan Schuldenlab070.  Ze maakte kennis met het project Sociaal Hospitaal, waarbij gezinnen die met problemen kampen één hulpverlener krijgen toegewezen die helpt bij het vinden van een samenhangende oplossing. Ook hoorde ze meer over het Jongerenperspectieffonds. Naast schuldsanering biedt dit jongeren begeleiding op weg naar school of werk. Als tegenprestatie doen de jongeren een maatschappelijke stage. De Koningin sprak onder anderen met de 22-jarige Michiel Vermeulen: “Ik had schulden gemaakt en had geen zicht meer op wat er binnenkwam. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Nu gaat het weer goed met me. Ik ben voor 95 procent van mijn schulden af en heb nog maar 5 procent te gaan.” Michiel vult zijn maatschappelijke stage in door als ervaringsdeskundige voorlichting te geven tijdens evenementen.