Toespraak van Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Volksrepubliek China

Meneer de President, mevrouw Peng, dames en heren,

U, meneer de President, bent de eerste President van de Volksrepubliek China die een staatsbezoek brengt aan ons land. We zijn bijzonder verheugd U in ons midden te hebben.

Tegen U, en tegen Uw echtgenote, zeg ik: hartelijk welkom in Nederland!

Wij ontvangen U hier in het Koninklijk Paleis Amsterdam. In de zeventiende eeuw, toen dit gebouw gereed kwam, was ons land nog een republiek. Oorspronkelijk was dit dan ook geen paleis, maar een stadhuis. Vandaar de naam van deze zaal:Burgerzaal(Great Hall of the People). 'Het achtste wereldwonder' werd hij in de zeventiende eeuw genoemd.

Uw land, meneer de President, had in de tijd dat dit gebouw ontstond, al een magische klank voor ons Nederlanders.

Die fascinatie voor de uitstraling van China voelen ook wij, bijna vier eeuwen later.

We zijn gefascineerd door de cultuur van Uw land, en door de eeuwenoude beschaving van het Rijk van het Midden: Zhongguo.

We zijn gefascineerd door de taal. Op steeds meer scholen in Nederland maakt Chinees deel uit van het vakkenpakket. Veel leerlingen kiezen bewust voor een school die Chinees aanbiedt.

En we zijn gefascineerd door de ongekende dynamiek die China kenmerkt. De werkdrift en de inventiviteit. Het onstuitbare geloof in een betere toekomst, dat de afgelopen decennia honderden miljoenen Chinezen uit de armoede heeft bevrijd. Een ongekende prestatie in de geschiedenis van de mensheid.

Die positieve gedrevenheid hebben mijn vrouw en ik zelf ervaren tijdens onze bezoeken aan Uw land.

Nederland koestert de goede banden met Uw uitgestrekte land. Die banden omvatten veel meer dan alleen het economische domein. De gebieden waarop wij samenwerken zijn talrijk en omvatten bijna alle terreinen des levens.

De landbouw. We willen samen met behulp van innovatie productiever worden en de kwaliteit van onze voedselproductie verhogen.

Urbanisatie. We werken samen aan een beter stedelijk milieu en het voorkomen van vervuiling in gebieden waar miljoenen mensen dicht bijeen leven.

Goed waterbeheer. Onmisbaar voor Uw en onze toekomst.

Handel en logistiek. We zijn na Duitsland Uw belangrijkste partner in Europa.

Gezondheid. We willen samen de kwaliteit van leven verhogen, onder meer met life sciences.

Kunst, design en muziek. We willen elkaars creatieve excellentie nog beter leren kennen. Mevrouw Peng, Uw stem wordt alom geprezen!

Onze samenwerking is stevig geworteld in wederzijds respect en in de overtuiging dat eenduurzamerelatie het meest vruchtbaar is voor ons allen.

U, Meneer de President, laat zien dat China medeverantwoordelijkheid wil dragen voor een stabiele wereldorde waarin rechtvaardigheid en een harmonieuze ontwikkeling van welvaart centraal staan. Uw rol op het wereldtoneel is van vitaal belang.

Het lot van Uw volk is het lot van de wereld. En vice versa. Vrede, veiligheid en internationaal recht zijn voor ons allemaal noodzakelijke voorwaarden voor een gelukkig leven.

We geven daar samen inhoud aan.

Dat zien we rond de Hoorn van Afrika, waar wij samenwerken aan de bestrijding van piraterij.

Dat zien we in Mali, waar China en Nederland actief deelnemen aan de VN-vredesmissie.

En dat zien we komende week in Den Haag, waar wij partners zijn tijdens de Nuclear Security Summit.

De internationale gemeenschap verwelkomt Uw inbreng! De wereld heeft China nodig voor een goede toekomst. Evenals China de wereld nodig heeft voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling. Een ontwikkeling waarin burgers zich in alle opzichten optimaal kunnen ontplooien.

Vorig jaar riep U de mensen in China op om te durven dromen, om hun dromen waar te maken en om samen de natie nieuwe kracht te geven. Als Koninkrijk der Nederlanden - door sommigen in Uw land gezien alsKingdom of Innovation- dragen wij graag aan het realiseren van die dromen bij!

Meneer de President, vorige maand ontmoetten wij elkaar bij de opening van de Olympische Winterspelen. U staat bekend als een groot liefhebber van sport.

Die hartstocht delen wij.

Voetbal heeft Uw bijzondere belangstelling. U weet dat succes in het spel - en in het leven - het resultaat is van een sterke conditie, een verstandige strategie en van een hecht team.

Wij zijn er trots op tot Uw samenwerkingspartners te behoren!

Graag nodig ik U uit het glas met mij te heffen.

Meneer de President en Mevrouw Peng, op de gezondheid van U beiden.

Op de toekomstdromen van de burgers van China.

En op de voorspoed en het geluk van het Chinese volk!