Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de opening van het Sino-Dutch Economic Forum

Noordwijk aan Zee, 23 maart 2014

Meneer de President, excellenties, dames en heren,

Het is een unieke gebeurtenis dat U, meneer de President, een staatsbezoek brengt aan ons land. Uw komst vervult ons met vreugde.

Die vreugde wordt nog versterkt door het uitgelezen gezelschap dat met U is meegereisd. We verwelkomen de leden van de Chinese delegatie van harte. U vertegenwoordigt de veelzijdigheid en de dynamiek van de Chinese economie. Een economie die bewondering wekt niet alleen door haar omvang, maar ook door de snelheid waarmee zij zich ontwikkelt.

Nederland behoort tot de belangrijkste economische partners van China in Europa. Daar zijn we trots op. Het belang dat we hechten aan onze samenwerking blijkt uit de aanwezigheid van zoveel vertegenwoordigers van toonaangevende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

1200 Nederlandse bedrijven zijn al in China actief. 360 Chinese ondernemingen hebben een vestiging in Nederland. 36 stedenbanden tussen Chinese en Nederlandse steden bewijzen de behoefte aan intensief contact.

Samen creƫren we welvaart, banen, culturele uitwisseling en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn vanmorgen bij elkaar omdat wij de overtuiging hebben dat we elkaar in de toekomst nog sterker kunnen maken.

Samenwerking begint met wederzijds begrip.

Nederland herkent de uitdagingen die in het twaalfde Vijfjarenplan van China en het derde Plenum zijn vastgelegd.

Enerzijds gaat het om kennis, innovatie, high tech en modernisering van de economie. Zodat de productiviteit stijgt en het concurrentievermogen op peil blijft.

Anderzijds gaat het om kwaliteit van de groei. Welvaart is immers meer dan geld verdienen alleen. Zonder een schone en aantrekkelijke leefomgeving, een goed waterbeheer, een goede gezondheidszorg en slimme logistiek is een evenwichtige groei niet mogelijk.

Wij voelen ons verwant met deze uitdagingen.

En we hebben juist op deze terreinen veel te bieden.

China en Nederland vullen elkaar uitstekend aan.

De afgelopen decennia zijn al vele hechte samenwerkingsrelaties ontstaan.

Bijvoorbeeld op het gebied van agro-food.

De Nederlandse agro-sector geldt als een van de meest geavanceerde ter wereld. Sleutel tot succes is de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Daardoor zijn de productiviteit en kwaliteit hoog terwijl de druk op het milieu binnen de perken blijft. Nederland is een postzegel op de wereldkaart en toch 's werelds tweede grootste landbouw- en zuivelexporteur. Dat is de kracht van innovatie! Een kracht die we graag delen met Chinese partners en samen verder ontwikkelen.

Een uitstekend voorbeeld is het Chinese zuivelbedrijf Yili, dat in samenwerking met Wageningen University & Research Centre een R&D centrum in Nederland heeft geopend.

Later vandaag komt agro-food uitgebreider aan bod, evenals de tuinbouwsector. We zijn er trots op dat U - in navolging van de Nederlandse Floriade - dit jaar een prachtige Horticulture Expo organiseert in Qingdao!

Ook gezondheidszorg staat hoog op de agenda in China en Nederland. Een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor ieder mens, jong en oud. Dat is ons gezamenlijke doel. Life sciences helpen om dat mogelijk te maken. China heeft grote ambities om de gezondheidszorg verder te verbeteren. Nederland is daarbij al op diverse manieren betrokken en haalt de banden graag nauwer aan.

Als veel mensen dicht opeen leven, stelt dat hoge eisen aan de inrichting van de ruimte en aan de efficiency van transport, logistiek en energievoorziening. Duurzaamheid is daarbij een kernwaarde. Met veel belangstelling volgt Nederland de inspanningen van China om de stedelijke ontwikkeling en de logistiek op een hoger plan te brengen. We weten dat dit niet alleen een kwestie is van goedehardware: infrastructuur, transporthubs en gebouwen. Maar ook van een excellentesoftware: ICT, hightech verkeerssystemen en een uitgekiende, slimme city planning. En van een hoogopgeleide om hiermee om te gaan. Nederland heeft een grote staat van dienst op dit gebied en deelt de opgebouwde expertise en ervaring graag met de Chinese partners.

Meneer de President, onder Uw leiding zoekt China naar de beste manier om het ongekende succes van de afgelopen decennia veilig te stellen voor de toekomst. Economische groei en een duurzame sociale ontwikkeling gaan daarbij hand in hand.

Juist op het snijvlak van economische dynamiek en duurzame ontwikkeling vinden wij elkaar!

Nederland verheugt zich erop de samenwerking die tussen onze landen is gegroeid, te intensiveren. Deze bijeenkomst is daarvoor een uitstekende gelegenheid.

Ik wens U allen een buitengewoon vruchtbaar en inspirerend Forum toe!