Wat zijn de conclusies van de Inspectie?

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft haar bevindingen in maart middels een rapport gedeeld. De belangrijkste conclusie van de Inspectie is dat het beheer van de paleisgebonden collectie in eigendom van de Staat op verantwoorde wijze plaatsvindt. 

De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) voert het dagelijks beheer van de collectie met zorg uit, de collectie is naar behoren geregistreerd en het beheer ervan is transparanter vastgelegd middels een onderlinge beheerovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de DKH. De DKH en het RVB onderschrijven de aanbevelingen en gaan ermee aan de slag voor een nog betere zorg voor het aan hen toevertrouwde erfgoed. Het RVB heeft samen met de DKH in een reactie aan de Inspectie op het rapport uiteengezet welke acties zij gaan nemen.