Heeft het Kroondomein subsidie aangevraagd voor de komende periode?

De rentmeester van het Kroondomein heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de komende zes jaar (1 januari 2022 – 31 december 2027). De subsidie is nodig om een deel van de kosten die gemaakt worden door het Kroondomein voor het natuurbeheer te dekken.

Met deze aanvraag wijzigt niet het openstellingsbeleid, wel de subsidie: de aanvraag voor beheersubsidie is namelijk niet gedaan voor de gebieden die niet in de herfst worden opengesteld. De rust die wordt gecreëerd met de tijdelijke gedeeltelijke afsluiting is goed voor de natuurkwaliteit en komt voort uit het natuurvolgend beheer dat door het Kroondomein wordt gehanteerd.