Hoeveel subsidie ontvangt Het Kroondomein?

Alle gecertificeerde natuurbeheerders in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het beheer en behoud van natuurgebied. Natuursubsidies zijn een bijdrage in de kosten voor het beheer, zij dekken niet alle kosten. Dit is per 2022 maximaal 84% van de gemiddelde (landelijke norm) kosten. Volgens de nieuwe regels die het ministerie heeft gesteld, gelden voor het Kroondomein dezelfde voorwaarden als voor elk ander natuurgebied in Nederland.

Kroondomein Het Loo heeft een subsidieverzoek ingediend voor het beheer van het Kroondomein voor de komende 6 jaar (vanaf 2022) bij het ministerie van LNV. Aangevraagd is ongeveer € 700.000 per jaar, dus voor 6 jaar € 4,2 miljoen.

Het ministerie heeft aangegeven de normsubsidiebedragen 2022 van de provincie Gelderland te gebruiken. Mocht de aanvraag in zijn geheel worden toegekend, dan komt het subsidiebedrag op hoofdlijnen in totaal voor een periode van zes jaar op ongeveer € 600.000 euro minder uit.