Wat gaat de Prinses van Oranje doen met de grondwettelijke uitkering die ze van de Staat ontvangt?

De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de a-component (het inkomensdeel) terug zal storten. De b-component (onkostenvergoeding voor personele en materiële uitgaven) zal zij tevens terugstorten tot 1 januari 2025. Zij heeft dit in een brief uit 2021 en een brief in 2024 aan de minister-president kenbaar gemaakt, die daarover de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.