Rijkswapen

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden (Rijkswapen) en dat van de Koningen der Nederlanden (Koninklijk wapen) is vanaf de oprichting van het Koninkrijk in 1815 identiek. Het werd in 1907 gewijzigd en laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 april 1980, nr. 3 (stb. 206) bij de troonsaanvaarding van Koningin Beatrix.

Vergroot afbeelding Rijkswapen met hermelijnen mantel.
Beeld: ©RVD
Rijkswapen met hermelijnen mantel.

De beschrijving van het wapenschild in het eerste artikel is dwingend voorgeschreven, de in het tweede en derde artikel beschreven uitwendige versierselen zijn facultatief. In de praktijk wordt de basisuitvoering van het wapen wel het Klein Rijkswapen genoemd.

Gebruik Koninklijk wapen

Alleen de Koning mag het Koninklijk wapen voeren. Ondernemingen die van de Koning het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' hebben ontvangen, mogen het daarbij behorende Koninklijk wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Het gebruik van elementen uit het Koninklijk wapen of Rijkswapen is niet toegestaan. Het zou de indruk kunnen wekken dat iemand namens, of met toestemming van, de Koning of de Nederlandse staat handelt. Er mag bijvoorbeeld niet een leeuw worden afgebeeld die een sterke gelijkenis vertoont met de leeuw uit het Rijkswapen

Vergroot afbeelding Logo Rijksoverheid.
Logo Rijksoverheid.

Rijkslogo

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse rijksoverheid opgedeeld in ministeries. Op het briefpapier van al deze afzonderlijke departementen prijken varianten van het rijkswapen. Vanaf de jaren zeventig willen de ministeries zich echter van elkaar onderscheiden. Vroeg of laat kozen ze allemaal voor een eigen visuele identiteit.

In 2007 besloot het kabinet Balkenende IV een einde te maken aan de gefragmenteerde presentatie die daardoor is ontstaan met één huisstijl voor de hele rijksoverheid. Het aloude rijkswapen maakt een rentree in het ontwerp van het nieuwe logo. Op 4 juli 2007 besloot de ministerraad dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, het rijkslogo en de bijbehorende huisstijl gaan dragen.

In 2008 werd het zogenaamde Rijkslogo geïntroduceerd, waarop het gestileerde Rijkswapen is weergegeven. Officiële documenten van de Rijksoverheid zijn inmiddels te herkennen aan eenzelfde vormgeving.

Klein Rijkswapen

Het Klein Rijkswapen bestaat alleen uit het wapenschild met de Koninklijke Kroon. De schildhouders ontbreken. Dit wapen is niet veel gebruikt. Het kwam vroeger voor op bijvoorbeeld de gulden en op postzegels.