Koning bezoekt Admiraliteitsraad en bemanning Karel Doorman in Den Helder

Zijne Majesteit de Koning heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Admiraliteitsraad van de Koninklijke Marine in Den Helder en gesproken met een delegatie van Zr.Ms. Karel Doorman. Dit logistieke ondersteuningsschip van de marine keerde vier dagen geleden terug uit Sint Maarten, waar het werd ingezet voor het verlenen van noodhulp na de verwoestingen die orkaan Irma begin september heeft aangericht.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Remko de Waal
Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Admiraliteitsraad en spreekt met een delegatie van Zr.Ms. Karel Doorman.

De Admiraliteitsraad is het hoogste overlegorgaan van de Koninklijke Marine dat de grote lijnen voor het marinebeleid uitzet. De raad komt wekelijks in Den Helder bijeen onder voorzitterschap van Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Rob Kramer. Tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid van de Koning stonden de huidige ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine en de stappen die worden ondernomen naar een slagvaardige en toekomstbestendige krijgsmacht op de agenda. Het overleg vond dit keer plaats op Zr.Ms. Karel Doorman, het grootste schip van de Nederlandse marine.

Daarna sprak de Koning op het schip met bemanningsleden van Zr.Ms. Karel Doorman, patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland, mariniers en enkele afgevaardigden van de landmacht, luchtmacht, marechaussee en het Defensie Ondersteuningscommando over hun inzet en ervaringen op Sint Maarten en Dominica. Zr.Ms. Karel Doorman bracht in totaal 1700 ton aan hulpgoederen aan de getroffen eilanden. De inzet bestond daarnaast uit opruimwerkzaamheden, het ondersteunen van de kustwacht, het beveiligen van het depot en het uitvoeren van herstelwerk op Sint Maarten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Remko de Waal
Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Admiraliteitsraad en spreekt met een delegatie van Zr.Ms. Karel Doorman.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen op 2 december samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Sint Maarten, dat vooral in het teken staat van de wederopbouw van het eiland (RVD-bericht nr. 273). Op 11 september bezocht de Koning samen met toenmalig minister Plasterk het zwaar getroffen eiland (RVD-bericht nr. 212).

RVD, nr. 282