Koning bezoekt coöperatie Klooster&Buren

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 2 oktober in Kloosterburen, gemeente De Marne, een werkbezoek gebracht aan de coöperatie Klooster&Buren waarin de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen zijn vertegenwoordigd. Het doel van de coöperatie is versterking van de leefbaarheid in het gebied door zorg, wonen en natuur- en cultuurbehoud duurzaam met elkaar te verbinden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Op werkbezoek bij de coöperatie Klooster&Buren. Sinds 2015 werken 5 Groningse dorpen samen aan behoud van de leefbaarheid in het gebied door projecten als Zorg en Wonen, en Natuur- en Cultuurbehoud.

Ruim tien jaar geleden werd in Kloosterburen gestart met gebiedsontwikkeling van het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen (1175), het ‘Olde Klooster’. Dit gebied kenmerkte zich door verwaarlozing en leegstand. Ook de ouderenzorg bleek achterhaald. Om de leefbaarheid te verbeteren werden thema’s als zorg, onderwijs, landschapsontwikkeling en kunst aan elkaar gekoppeld. Deze werkwijze bleek effectief. Sinds 2015 heeft het burgerinitiatief verder vorm gekregen in de coöperatie Klooster&Buren. Tegen de historische achtergrond van het ‘Olde Klooster’ richt de coöperatie zich nu nóg structureler op duurzame ontwikkeling voor waarborging van de leefbaarheid en vitaliteit in dit dun bevolkte gebied. Dit is gebaseerd op drie pijlers; ten eerste het bieden van een veilige en prettige woonomgeving aan mensen van alle leeftijden en herkomst die niet meer zelfstandig kunnen wonen; ten tweede behoud van cultuurhistorisch erfgoed en ten derde behoud van natuur, milieubeheer en het creëren van een gezonde ecologie.

Koning Willem-Alexander begon het werkbezoek met een gesprek met betrokkenen bij de coöperatie. Dit vond plaats in het appartementencomplex ’t Olde Heem, waar mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen een appartement huren in combinatie met zorg en begeleiding op maat. Niet alleen mensen uit de omgeving kunnen hier terecht, ook mensen elders uit Nederland. De coöperatie biedt dagbesteding via het project ‘Mien Toentje’ (mijn tuintje). Bewoners van ’t Olde Heem en mensen uit de omgeving werken bijvoorbeeld aan onderhoud van de Kloostertuin of in een timmerwerkplaats. De werkzaamheden van ‘Mien Toentje’ zijn belangrijk voor de kwaliteit van het publieke domein en inmiddels onmisbaar voor het dorp. In het appartementencomplex is ook een kinderdagopvang, een bibliotheek en een winkeltje gevestigd. Bewoners en kinderen doen regelmatig samen activiteiten.

Na het gesprek kreeg de Koning een rondleiding over het kloosterterrein met een bezoek aan de kloostertuin die weer in gebruik is als groenten- en bloementuin. Hij bezocht de Nicolaaskerk die momenteel door de coöperatie wordt verbouwd tot cultureel centrum. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op energieneutraal gebruik. In de boerderijschuur sprak de Koning met deelnemers van ‘Mien Toentje’ en begeleiders van de coöperatie over hun activiteiten en ervaringen. De Koning sloot het bezoek af met een informele ontmoeting in de gemeenschappelijke ruimte van ’t Olde Heem waar hij met de bewoners en medewerkers sprak.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgevingen en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. Het bezoek aan Kloosterburen is het derde van de reeks. Eerder dit jaar was de Koning in Hilvarenbeek (RVD-persbericht nr. 145) en Amsterdam (RVD-persbericht nr. 177).

RVD, nr. 229