Koning en Koningin bezoeken Mecklenburg–Voor-Pommeren en Brandenburg - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019 de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Zij worden bij het bezoek vergezeld door ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij leiden achtereenvolgens missies gericht op scheepsbouwindustrie en de creatieve industrie. Minister Ank Bijleveld van Defensie is aanwezig bij een bijeenkomst over de Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. In beide deelstaten zijn landbouw, toerisme en cultuur belangrijke economische sectoren en een waardevolle factor in de vitaliteit en toekomst van landelijke gebieden. In de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ongeveer 300 bedrijven actief in de maritieme industrie. Ook op het gebied van kustbescherming liggen kansen om samen te werken. In Brandenburg zet de creatieve industrie met innovatieve technologieën in op de toekomst van deze sector in de deelstaat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden maandagochtend ontvangen bij de Staatskanselarij van Mecklenburg-Voor-Pommeren door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Ontvangst van het Koninklijk Paar door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig.

Na het kennismakingsgesprek vertrekken zij naar de Orangerie van Schloss Schwerin, waar een lunch wordt aangeboden door de minister-president. Koning Willem-Alexander en de minister-president houden hier een toespraak. Vervolgens brengen zij een bezoek aan de Landtag, het deelstaatparlement.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner
Het Koninklijk Paar en de minister-president van Mecklenburg-Voor-Pommeren met achter hen het historische Schloss Schwerin, het symbool van de stad Schwerin en de Duitse deelstaat.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Schloss Schwerin staat symbool voor een 1000-jarige ononderbroken bestuursmacht. De Landtag, gevestigd in het schloss, is sinds de Duitse Hereniging het hart van de democratie in Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens de lunch in Schloss Schwerin.

Kustbescherming

Aansluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Het IOW maakt deel uit van de Leibniz-Gemeinschaft, een netwerk van Duitse onderzoeksinstellingen. Tijdens het bezoek vinden workshops plaats in samenwerking met Nederlandse partners, onder andere de Universiteit van Utrecht en Deltares over verschillende aspecten van kustbescherming. Centraal in het onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen. Tijdens het bezoek ondertekenen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Forschungszentrum Jülich (PtJ) en het eerdergenoemde IOW een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid. 

Maritieme industrie

Maandagavond 20 mei vindt in het Kurhaus in Warnemünde een handelsdiner plaats met de deelnemers aan de maritieme handelsmissie en andere programmaonderdelen als kustbescherming en landbouw.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner
Groepsfoto van het Koninklijk Paar met de handelsdelegaties scheeps- en jachtbouw, kustbescherming en jonge agrarische ondernemers bij het Kurhaus Warnemünde.

Dinsdagmorgen 21 mei bezoekt het Koninklijk Paar MV Werften in Rostock, waar cruiseschepen worden gebouwd. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein waarbij er aandacht is voor het vakmanschap binnen het bedrijf en de opleiding van jongeren die een leer-werktraject volgen.

Bij het bezoek aan de Nederlandse bedrijvenmissie bij MV Werften, is het Koninklijk Paar ook aanwezig bij een maritiem symposium en geeft de Koning het startsein voor het matchmaking event, waar Nederlandse en Duitse bedrijven uit de scheeps-en jachtbouwsector aan deelnemen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein van MV Werften, waar cruiseschepen worden gebouwd.

Leefbaarheid en toekomst op het platteland

Dinsdagmiddag bezoekt het Koninklijk Paar een veldstenen schuur “Die Scheune” van Duitsland in het dorp Bollewick’, exemplarisch voor landelijke regio’s als het gaat om ontwikkeling en demografie. In de tot cultureel- en marktcentrum omgebouwde koeienschuur vindt een bijeenkomst plaats over de uitdagingen van krimpregio’s op het platteland. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken met de ereburgemeester van Bollewick en initiatiefnemers van diverse projecten op het gebied van zorg, sociale participatie en werk en opleiding op het platteland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar bezoekt de bijeenkomst ‘Toekomst van het platteland’ op een boerenbedrijf in Nauen.

Na een lunch ontmoet het Koninklijk Paar minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg bij een bezoek aan  een akkerbouwbedrijf in Nauen. Bij dit door vader en dochter geleid bedrijf, gaat het om bedrijfsopvolging en duurzame ontwikkeling en innovatie in de landbouw. Op het bedrijf ontmoeten de Koning en Koningin de minister voor Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van Brandenburg. Daarnaast vinden er gesprekken plaats tussen jonge agrarische ondernemers uit Nederland, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg over de toekomst van de landbouw. Zij spreken over thema’s als innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging en bedrijfsvitaliteit.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar krijgt een demonstratie hoe ambulancemedewerkers - via videoverbinding op de telefoon - geassisteerd worden door een arts op afstand.

Dinsdagavond vindt in samenwerking met het Literaturbüro Brandenburg een themadiner plaats in de Historische Saftfabrik Werder. De Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa gaan in gesprek met moderator Luzia Braun over het veranderende platteland.

Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies

Dinsdagmiddag wordt ook een bezoek gebracht aan de Henning von Tresckow Kazerne in Potsdam. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken, in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK). Nederland en Duitsland zijn bij de meeste internationale missies  gezamenlijk actief in het inzetgebied als logisch gevolg van een langdurige militaire samenwerking en vergaande integratie van militaire eenheden tussen beide landen. Tijdens het bezoek wordt onder andere gesproken over de multinationale gevechtseenheid die gestationeerd is in Rukla en tijdens het staatsbezoek aan Litouwen in juni 2018 is bezocht. (zie RVD-bericht nr. 122, 2018).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner
Bij de kazerne van het Einsatzführungskommando der Bundeswehr.

Ook wordt stilgestaan bij de manier waarop militairen, maar ook familieleden worden voorbereid op een uitzending. Tijdens een live videogesprek met een missiegebied wordt gesproken over de ervaringen van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het land.

Woensdagmorgen 22 mei wordt het Koninklijk Paar ontvangen door minister-president Dietmar Woidke bij de Staatskanselarij van Brandenburg.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden door minister-president Dietmar Woidke en zijn echtgenote ontvangen op de Staatskanselarij van Brandenburg.

Energietransitie en creatieve industrie

Vervolgens bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Wissenschaftspark Albert Einstein, waar zij in de historische ‘Groβer Refraktor’ uit 1899 kennismaken met het Duitse GeoForschungsinisititut (GFZ), het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) en Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die onderzoek verrichten op het gebied van energietransitie. Er wordt onder meer gesproken over geothermie, ondergrondse energieopslag en de ecologische, economische en sociale gevolgen van klimaatverandering. Door de Vrije Universiteit en het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung wordt een intentieverklaring ondertekend voor verdere versterking van wetenschappelijke samenwerking.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar is in de studio van Volucap. De studio is uitgerust met 32 camera's, die rondom een 4 meter hoge koepel geïnstalleerd zijn. In de studio worden mensen en objecten driedimensionaal gescand en in echte en virtuele werelden geplaatst.

Aansluitend vindt een bezoek plaats aan de Media Tech Hub Potsdam op het terrein van Studio Babelsberg in Potsdam. Hier bevindt zich een netwerk van bedrijven, instellingen en start-ups gericht op mediatechnologie, virtual reality en digitale technieken. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een korte rondleiding op het terrein van studio Babelsberg en ontmoeten de deelnemers aan de missie gericht op de creatieve industrie. Zij krijgen een presentatie over de geschiedenis van de studio’s en ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie en bekijken  de Volucapstudio waarin 3D filmopnamen worden gemaakt.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ondertekenen het gastenboek van studio Babelsberg in de hotellobby uit de film ‘The Grand Budapest Hotel’.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner
Het Koninklijk Paar bezoekt Schloss Sanssouci, dat met de andere paleizen en parken in de omgeving op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

Schloss Sanssouci

Het programma in Brandenbrug eindigt op woensdagmiddag 22 mei in Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van Unesco Werelderfgoed, waar door de minister-president een lunch wordt aangeboden aan het Koninklijk Paar. Tijdens de lunch houden Koning Willem-Alexander en de minister-president een toespraak. 

RVD, nr. 95

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens de lunch in de Neue Kammern van Schloss Sanssouci.