Staatsbezoek Ierland - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Michael D. Higgins een staatsbezoek aan Ierland. Het bezoek vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Dublin en Cork.

De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt gelijktijdig een economische missie naar Ierland om het bestaande potentieel voor economische samenwerking te vergroten. De missie bestaat uit ondernemers uit de sectoren maritieme infrastructuur en havenontwikkeling.

Het staatsbezoek beslaat de brede, steeds verder verdiepende betrekkingen tussen Nederland en Ierland: politiek, economisch, maatschappelijk en cultureel. Mede in het licht van Brexit zijn Nederland en Ierland actief bezig met het vinden van nieuwe markten en ontwikkelen van de relaties met andere landen in Europa. Nederland en Ierland hebben veel met elkaar gemeen en delen veel inzichten. Daarom zijn we ook belangrijke politieke partners van elkaar in de EU. Op economisch gebied is Ierland al jaren een van de sterkst groeiende economieën in Europa en fungeert Nederland als belangrijke handelsbrug voor Ierland naar continentaal Europa. Tegelijkertijd staan zowel Nederland als Ierland voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waar we van elkaar kunnen leren. Tot slot verdient ook de eeuwenoude culturele band tussen Nederland en Ierland aandacht.

Woensdag 12 juni

Het staatsbezoek begint in Dublin waar president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins het Koninklijk Paar ontvangen bij Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van de president. Na de welkomstceremonie vindt een gesprek plaats. In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom en luiden zij de vredesbel.

Vervolgens legt het Koninklijk Paar in de Garden of Remembrance in het centrum van Dublin een krans ter nagedachtenis aan de mannen en vrouwen die omkwamen bij de strijd om de Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

In de middag vindt in het Leinster House, het nationale parlement, een ontmoeting plaats met de voorzitters van het Huis van Afgevaardigden (Dáil) en de Senaat (Seanad).

Die middag staan IT en Tech centraal bij een bezoek aan Dogpatch Labs, een start-up hub gevestigd in het hart van Dublin’s ‘Silicon Docks’. De bijnaam verwijst naar Silicon Valley en werd aangenomen vanwege de concentratie van Europese hoofdkantoren van IT/Tech multinationals en startups in het gebied. Nederland en Ierland weten elkaar te vinden als het gaat om technologische vernieuwing en startups en Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken daarover met Ierse en Nederlandse startups. Bij het bezoek aan Dogpatch Labs wordt onder meer ingegaan op de uitdaging om high tech talent aan te trekken, het belang van diversiteit in het personeelsaanbod en het investeren in de codeerkennis en –vaardigheden van jongeren. Ook zijn technologische innovaties op het gebied van retail en stadsontwikkeling onderwerp van gesprek.  

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar beide staatshoofden een toespraak houden.

Bekijk de foto's van de eerste dag.

Donderdag 13 juni

De tweede dag van het staatsbezoek begint met een ontvangst door de Lord Mayor van Dublin. In het Mansion House tekent het Koninklijk Paar het gastenboek van de stad. De burgemeester en de Koning houden een korte toespraak.

Vervolgens brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan Trinity College Dublin en de Bibliotheek van de universiteit. Er volgt een rondleiding door de Long Room waarbij wordt stilgestaan bij de Ierse Proclamatie voor onafhankelijkheid uit 1916 en de Brian Boru Harp, het nationale symbool van Ierland. Specifieke aandacht gaat verder uit naar de historische Nederlandse Fagel-collectie. Deze werken zijn sinds 1802 onderdeel van de bibliotheekcollectie van Trinity. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Trinity College Dublin werken samen aan de ontsluiting van de Fagel collectie.

De ontvangst voor Nederlanders die in Ierland wonen en werken vindt plaats in King’s Inns. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begroeten de gasten en spreken met hen over hun werk en leven in Ierland.

Die middag ontvangt minister-president Leo Varadkar het Koninklijk Paar voor een gesprek in de Government Buildings. Na het gesprek vindt de ondertekening plaats van een herzien verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting. 

In de National Botanic Gardens vindt een presentatie plaats over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw. Deze samenwerking is er op gericht om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk aan te gaan, waarbij door Ierland met veel belangstelling naar initiatieven in Nederland gekeken wordt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bieden in de avond aan Ierse autoriteiten en gasten een contraprestatie aan. Het Nederlands Dans Theater (NDT) danst moderne balletten in het Bord Gáis Energy Theatre, waarna een receptie plaatsvindt.

Bekijk de foto's van de tweede dag.

Vrijdag 14 juni

De Koning en Koningin reizen de derde dag van het staatsbezoek naar Cork. Na aankomst op het vliegveld worden zij welkom geheten door de burgemeester van de stad in het stadhuis.  

Vervolgens vaart het gezelschap van Cork naar Cobh, waarbij het Koninklijk Paar uitleg krijgt over recente en toekomstige havenontwikkeling en –uitbreiding, inclusief de ontwikkeling van de nieuwe diepzeeterminal.

Aangekomen in Cobh sluit de delegatie aan bij de Nederlandse bedrijven van de economische missie en hun Ierse counterparts uit de sector maritieme infrastructuur en havenontwikkeling. Het Koninklijk Paar gaat in gesprek met de bedrijven waarbij haveninfrastructuur en digitalisering van havendiensten centraal staan en de ontwikkeling van diepzeeterminal Ringaskiddy. Daarnaast is er aandacht voor de samenwerking tussen Nederlandse en Ierse havens.

Ook zal in aanwezigheid van de Koning en Koningin verdere samenwerking tussen Nederlandse en Ierse partners worden bekrachtigd door een ondertekeningsceremonie tussen verschillende partijen.

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Camden Fort Meagher in Crosshaven. Bij dit bezoek staan de vele vrijwilligersinitiatieven centraal. Ierlands landelijke gebieden kennen  een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een groot verenigingsleven. Het Koningspaar spreekt tijdens een rondgang door het fort met verschillende vrijwilligersorganisaties uit de regio die op verschillende terreinen werken aan sociaal-maatschappelijke cohesie. Het paar wordt ontvangen door vrijwilligers van Rescue Camden, de organisatie die het fort, dat ooit dienst deed om Cork te verdedigen tegen de protestantse Willem III van Oranje, in ere heeft hersteld.

Bekijk de foto's van de derde dag.

RVD, nr. 114