Woensdag 12 juni 2019: Dublin

Het staatsbezoek begint in Dublin waar president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins het Koninklijk Paar ontvangen bij Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van de president. 

Ontvangst van het Koninklijk Paar door president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins.

Na de welkomstceremonie vindt een gesprek plaats. In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom en luiden zij de vredesbel.

In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom.

Vervolgens legt het Koninklijk Paar in de Garden of Remembrance in het centrum van Dublin een krans ter nagedachtenis aan de mannen en vrouwen die omkwamen bij de strijd om de Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

Kranslegging in de Garden of Remembrance.

In de middag vindt in het Leinster House, het nationale parlement, een ontmoeting plaats met de voorzitters van het Huis van Afgevaardigden (Dáil) en de Senaat (Seanad).

Het Koninklijk Paar bij het nationale parlement van Ierland.

Die middag staan IT en Tech centraal bij een bezoek aan Dogpatch Labs, een start-up hub gevestigd in het hart van Dublin’s ‘Silicon Docks’. De bijnaam verwijst naar Silicon Valley en werd aangenomen vanwege de concentratie van Europese hoofdkantoren van IT/Tech multinationals en startups in het gebied. Nederland en Ierland weten elkaar te vinden als het gaat om technologische vernieuwing en startups en Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken daarover met Ierse en Nederlandse startups. Bij het bezoek aan Dogpatch Labs wordt onder meer ingegaan op de uitdaging om high tech talent aan te trekken, het belang van diversiteit in het personeelsaanbod en het investeren in de codeerkennis en –vaardigheden van jongeren. Ook zijn technologische innovaties op het gebied van retail en stadsontwikkeling onderwerp van gesprek.  

Bij het bezoek aan Dogpatch Labs hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een ontmoeting met kinderen die een praktijkles coderen geven.

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar beide staatshoofden een toespraak houden.

Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens het staatsbanket.

Zie ook