Beeld: ©RVD

Staatsbezoek Ierland

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten op uitnodiging van president Michael D. Higgins een staatsbezoek aan Ierland. Het bezoek vond plaats van 12 tot en met 14 juni 2019 in Dublin en Cork.

De Koning en Koningin werden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidde gelijktijdig een economische missie naar Ierland om het bestaande potentieel voor economische samenwerking te vergroten. De missie bestond uit ondernemers uit de sectoren maritieme infrastructuur en havenontwikkeling.

Het staatsbezoek besloeg de brede, steeds verder verdiepende betrekkingen tussen Nederland en Ierland:

 • Politiek
  Mede in het licht van Brexit zijn Nederland en Ierland actief bezig met het vinden van nieuwe markten en ontwikkelen van de relaties met andere landen in Europa. Nederland en Ierland hebben veel met elkaar gemeen en delen veel inzichten. Daarom zijn we ook belangrijke politieke partners van elkaar in de EU.
 • Economisch
  Ierland is al jaren een van de sterkst groeiende economieën in Europa en Nederland fungeert als belangrijke handelsbrug voor Ierland naar continentaal Europa. 
 • Maatschappelijk 
  Zowel Nederland als Ierland staan voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waar we van elkaar kunnen leren.
 • Cultureel
  Tot slot verdient ook de eeuwenoude culturele band tussen Nederland en Ierland aandacht.

Welke plekken bezocht het Koninklijk Paar?

Dublin

Onder meer kranslegging in de Garden of Remembrance, bezoek aan Leinster House (nationaal parlement), bezoek aan Dogpatch Labs, staatsbanket in het presidentieel paleis en een bezoek aan Trinity College Dublin en de Bibliotheek van de universiteit. Ook woont het Koninklijk Paar een presentatie bij in de National Botanic Gardens over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw.

Cork

De Koning en Koningin voeren onder meer een gesprek met bedrijven waarbij haveninfrastructuur en digitalisering van havendiensten centraal staan en de ontwikkeling van diepzeeterminal Ringaskiddy. Verder bezoeken ze Camden Fort Meagher.