Staatsbezoek Indonesië – programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Joko Widodo een staatsbezoek aan de Republiek Indonesië. Het bezoek vindt plaats van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 maart. Het Koninklijk Paar bezoekt de steden Jakarta en Yogyakarta op Java en de eilanden Kalimantan en Sumatra.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de brede en hechte relatie tussen beide landen en staat in het teken van toekomstige samenwerking. Er wordt onder meer aandacht besteed aan economie, natuurbehoud, cultuur en wetenschap en de vele banden die, onder meer op basis van het gedeelde verleden, bestaan tussen Indonesiërs en Nederlanders. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden bij hun bezoek begeleid door minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiden gelijktijdig een brede economische missie naar Indonesië om het potentieel voor economische samenwerking op het gebied van landbouw, gezondheid, maritieme industrie en kustbescherming, circulaire economie en watertechnologie te benutten. In totaal nemen 130 bedrijven deel aan de diverse economische missies.

Dinsdag 10 maart – Jakarta

Het staatsbezoek begint in Jakarta met een kranslegging op het Indonesisch ereveld Kalibata ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlogen en in het bijzonder de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945 – 1949). Daarna volgt de officiële welkomstceremonie op het presidentieel Paleis in Bogor, waar president Joko Widodo en zijn echtgenote Iriana Widodo het Koninklijk Paar ontvangen.
Na de audiëntie volgt een breder delegatie-overleg. Aansluitend biedt president Widodo een staatslunch aan, voorafgegaan door een gezamenlijke persverklaring.

In de middag leggen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een krans op het Nederlands ereveld Menteng Pulo. Dit ereveld telt bijna 4.300 graven van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog om het leven zijn gekomen.

Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar chocoladefabriek Pipiltin Cocoa. Dit bedrijf werkt samen met boeren uit diverse streken van Indonesië. De boeren krijgen een opleidingstraject aangeboden waarin zij leren hoe ze op duurzame wijze cacao kunnen produceren en hoe zij de kwaliteit van hun product kunnen verbeteren.

In de avond ontmoeten de Koning en Koningin de deelnemers van de economische missie en zijn zij aanwezig bij de ondertekening van diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen Indonesische en Nederlandse bedrijven. Aansluitend bekijkt het Koninklijk Paar in het Erasmus Huis, dat dit jaar 50 jaar bestaat, de fototentoonstelling ‘Innovation’, onderdeel van een wedstrijd voor jonge Indonesische fotografen. De dag wordt afgesloten met een ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap. 

Woensdag 11 maart – Yogyakarta

Woensdag start het Koninklijk Paar met een gesprek over de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië. Vervolgens vertrekt de delegatie naar Yogyakarta waar zij worden ontvangen door de sultan van Yogyakarta in zijn paleis, de Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat. Na een lunch op het paleis brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan de ‘connected Kampoeng’, een wijk waar bewoners dankzij de komst van internet gezamenlijk hun leef- en woonomstandigheden hebben kunnen verbeteren. 

Bij de Universitas Gadjah Mada (UGM) staat wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland centraal. Het Koninklijk Paar gaat onder meer in gesprek met studenten over de Innovative Academy. De Innovative Academy stimuleert creatieve samenwerking voor de oprichting van digitale startups.

’s Avonds bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het tempelcomplex van Prambanan. Prambanan is het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië en betekent ‘veel priesters’. Het Koninklijk Paar spreekt met diverse religieuze leiders over hun activiteiten ter bevordering van religieuze tolerantie in Indonesië en in de regio. Daarna krijgen zij een rondleiding door het tempelcomplex en wonen zij een deel van een traditionele Ramayana voorstelling en een optreden van de moderne muziekgroep Rubah di Selatan bij. 

Donderdag 12 maart - Kalimantan

De derde dag van het staatsbezoek vindt plaats op Kalimantan en staat onder andere in het teken van natuurbehoud. In Sebangau National Park bezoekt het Koninklijk Paar een onderzoekscentrum dat midden in het veenbosgebied ligt en krijgt een rondleiding langs projecten voor waterbeheer en herbebossing. Deze projecten dragen bij aan het behoud van de leefomgeving van orang-oetangs. Na de rondleiding spreken zij met voormalige houthakkers die nu betrokken zijn bij het duurzame beheer van het park.

In de middag brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan het Nyara Menting orang-oetang opvangcentrum. Ruim 316 jonge orang-oetangs die uit hun woongebied zijn verdreven of die hun ouders zijn kwijtgeraakt worden hier opgevangen. Op de zogenoemde Forest School krijgen de apen lessen om te leren hoe te overleven in het woud. Aansluitend gaat het Koninklijk Paar in een Dayak modelboerderij in gesprek met boeren over verduurzaming van de palmolieketen en spreken zij met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

De dag wordt afgesloten met een bezoek aan een voetbaltraining in het kader van het Pledge United-programma. Hier leren Indonesische jongens zich uit te spreken tegen geweld gericht op meisjes en vrouwen.

Vrijdag 13 maart – Sumatra

De laatste dag van het staatsbezoek reist het Koninklijk Paar naar het Tobameer, waar ecotoerisme en waterkwaliteit centraal staan. Daar brengen zij eerst een bezoek aan een traditioneel Batak dorp waar zij een toelichting krijgen op de historie van het gebied en toekomstige ontwikkelingen. Het Tobameer is door president Widodo aangewezen als nieuwe locatie voor duurzaam toerisme.

Vervolgens krijgt het Koninklijk Paar in het DEL Institute for Technology uitleg over de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Het instituut zet zich in voor de bestrijding van overbevissing en het lozen van afvalwater, om zo de waterkwaliteit van het Tobameer te verbeteren.

Aansluitend varen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima per boot naar het eiland Samosir dat midden in het Tobameer ligt. Daar bezoeken zij Silima Lombu Eco Village, opgezet om de lokale gemeenschap de mogelijkheden van duurzaam toerisme en kleinschalige biologische landbouw te laten zien.

Bekijk het beeldverslag van het staatsbezoek aan Indonesië.

RVD, nr. 24