Koningin Máxima bezoekt regio Rotterdam-Rijnmond over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft woensdagmiddag 19 mei een werkbezoek gebracht aan de regio Rotterdam-Rijnmond. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking in de regio om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan werk te kunnen helpen en om werkgevers met een tijdelijk tekort aan personeel te koppelen aan bedrijven waar onvoldoende werk is.

Koningin Máxima, kroonlid van de SER Geert ten Dam, FNV-voorzitter Tuur Elzinga en bestuurlijk verbinder van de regionale mobiliteitsteams Ton Heerts namen in Rotterdam deel aan drie gesprekken. Het werkbezoek startte met een gesprek met een aantal ondernemers uit het mkb. Zij hebben verteld over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Organisaties in de horeca en de retail hebben veel minder werk, terwijl in de zorg, de techniek en de logistiek de vraag naar personeel is gestegen.

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen bij onder meer personele uitdagingen, vraagstukken als gevolg van de coronacrisis en het tijdelijk uitwisselen van medewerkers.

Tot slot spraken Koningin Máxima, Geert ten Dam, Tuur Elzinga en Ton Heerts met bestuurders van de gemeente Rotterdam en regionale onderwijsinstellingen over de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. De overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben deze akkoorden gesloten om samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en aan een goede balans tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Leerlingen worden begeleid van school naar werk, werkenden van werk naar werk en werkzoekenden (weer) aan het werk.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité publiceerde eind april een briefadvies met de oproep om het fundament voor ondernemerschap te versterken. De SER presenteerde de ‘Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen’ om te bouwen aan een sterke en positieve leercultuur in Nederland, zodat mensen blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Eerder bracht Koningin Máxima samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer in het kader van arbeidsmobiliteit al (virtuele) werkbezoeken aan Stichting de Buitenboordmotor, een onderneming in Rotterdam, het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, en de regio’s Midden-Brabant, Utrecht en Gelderse Vallei.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 146