Koninklijk Paar brengt werkbezoek aan Verenigde Staten: Californië en Texas - programma

Zijne Majesteit de Koning* en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen een werkbezoek aan Californië en Texas in de Verenigde Staten. Het bezoek vindt plaats van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september 2022 in San Francisco en Silicon Valley (Californië) en Austin en Houston (Texas).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden bij hun bezoek begeleid door minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Wever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkelingen van Aruba, minister Oduber van Volksgezondheid en Toerisme van Aruba en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, nemen deel aan het bezoek.

Het werkbezoek onderstreept de sterke economische betrekkingen tussen Nederland en Californië en Texas. Nederland is voor Texas de grootste EU-handelspartner. Californië en Texas zijn respectievelijk de vijfde en negende economie ter wereld en daarmee voor Nederland een interessante partner voor verdergaande economische samenwerking. Daarnaast is de trans-Atlantische samenwerking essentieel om de veiligheid en welvaart in het Koninkrijk der Nederlanden te garanderen. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste partner binnen het NAVO-bondgenootschap en daarnaast voor het Koninkrijk een belangrijke partner waar het gaat om klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, verstedelijking en gezondheidszorg. 

Parallel aan het werkbezoek vindt een bedrijvenmissie plaats naar San Francisco en Los Angeles met bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren Life Sciences & Health en Urban Mobility & Cycling. Daarnaast reist vanuit VNO-NCW een CEO-delegatie mee naar Californië en Texas. Het werkbezoek wordt door deze bedrijven aangegrepen om met Amerikaanse partners van gedachten te wisselen over verbreding van de economische samenwerking, en het adresseren van maatschappelijke uitdagingen.

Dinsdag 6 en woensdag 7 september: San Francisco Bay Area

Dinsdagmorgen wordt het Koninklijk Paar door de burgemeester van San Francisco, London Breed, ontvangen op het stadhuis. Daarna bezoeken zij met wethouder Rafael Mandelman de historische Castro Street, in het hart van de LHBTI+-gemeenschap in San Francisco. Daar spreken zij met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor LHBTI+-ers.  

Aansluitend woont het Koninklijk Paar een aantal onderdelen van de bedrijvenmissie bij. Zij zijn aanwezig bij de opening van het seminar ’Urban Challenges’, dat gaat over de steeds verdergaande verstedelijking en de gemeenschappelijke uitdagingen van Nederland en Californië op het terrein van gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid. Tijdens het seminar wisselen de Amerikaanse steden San Francisco en Los Angeles en de Nederlandse steden Rotterdam en Utrecht ervaringen en oplossingen uit die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. 

Later in de ochtend maakt het Koninklijk Paar kennis met gouverneur Gavin Newsom met wie zij vervolgens aansluiten bij een overleg met VNO-NCW, waarbij samenwerkingsmogelijkheden en reeds bestaande projecten tussen Nederland en Californië worden besproken. Nederland en Californië werken al jaren samen bij het vinden van innovaties die klimaatverandering tegengaan en verbreden deze samenwerking naar circulaire economie. Aansluitend woont Koning Willem-Alexander de opening bij van het rondetafelgesprek over klimaat en circulaire economie en is Koningin Máxima bij een presentatie over de samenwerking op het gebied van klimaat en agritech. 

‘s Middags brengen zij een bezoek aan het medisch centrum van de Universiteit van Californië in San Francisco. Hier worden zij tijdens een seminar over ‘Digital Health’ bijgepraat over Nederlandse innovaties en de verschillende publiek-private Nederlands-Amerikaanse samenwerkingsinitiatieven in de gezondheidswetenschappen. 

Later zijn Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanwezig bij een ontmoeting tussen CEO’s die spreken over ‘Economic Ties & Shared Challenges’ in het San Francisco Conservatory of Music. In dit overleg komen ook Amerikaanse (tech)bedrijven met vestigingen in Nederland aan het woord. Er wordt gesproken over de bijdrage die zij leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van de wereldwijde gezondheid. 
In de avond is het Koninklijk Paar aanwezig bij een netwerkreceptie op het stadhuis van San Francisco. Koning Willem-Alexander houdt hier een toespraak. 

Woensdagochtend 7 september brengt de Koning een bezoek aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Deze bekende universiteit speelt een belangrijke rol in het succes van Silicon Valley en heeft sterke banden met Nederland. Zo kan in Berkeley Nederlands gestudeerd worden en heeft Berkeley  een Koningin Beatrix Leerstoel.
 
Tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander staat het vijftigjarig bestaan van de opleiding Nederlands centraal. Minister Dijkgraaf lanceert deze middag het ‘Dutch Network for Academics in the US (DNA-US)’, dat als doel heeft de uitwisseling van kennis tussen Nederlandse onderzoekers in de Verenigde Staten te bevorderen. De Koning spreekt met verschillende faculteitsmedewerkers en studenten Nederlands. Ook spreekt hij met vertegenwoordigers van de Nederlandse academische gemeenschap en ondernemende onderzoekers over de belangrijke rol die universiteiten in Californië spelen bij het academisch ondernemerschap en de overdracht en doorontwikkeling van nieuwe technieken. 

Koningin Máxima brengt dezelfde ochtend een bezoek aan het Nederlandse bedrijf HackerOne, een techbedrijf met wortels in Groningen en een hoofdkantoor in San Francisco. HackerOne is een platform dat hackers in staat stelt geld te verdienen met het opsporen van beveiligingslekken bij grote bedrijven. Koningin Máxima spreekt met de oprichters over de vraag hoe ethische hackers ondernemingen in het digitale domein helpen beveiligen en ziet ethische hackers aan het werk. 
Aansluitend aan deze bezoeken ontmoeten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima elkaar weer nabij de Golden Gate Bridge.

In de middag brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan Google. Tijdens het bezoek wordt aandacht besteed aan de klimaatambities van Google, duurzame oplossingen en innovaties die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en de rol van Google in Nederland. 

Vervolgens bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de Stanford Universiteit, in het hart van Silicon Valley. Bij aankomst worden zij kort rondgeleid door de president van de universiteit. Daarna volgt een ontmoeting met het Ecomotive Team van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit team heeft een auto ontwikkeld die geheel uit circulaire materialen bestaat. Aansluitend ontmoet het Koninklijk Paar Nederlandse wetenschappers, studenten en vernieuwers die in Silicon Valley werken en studeren, onder wie de Nederlands-Amerikaanse Nobelprijswinnaar Guido Imbens.

Bij de bijeenkomst ‘Holland in the Valley’ ontmoet het Koninklijk Paar Nederlanders die werken bij Amerikaanse techbedrijven of een eigen startup hebben. Koning Willem-Alexander houdt hier een korte toespraak. Tijdens een ‘pitch-sessie’ worden startups uit het ScaleNL Accelerator programma in de gelegenheid gesteld om hun bedrijf te presenteren aan de aanwezige Nederlandse bedrijvendelegatie en vertegenwoordigers van bedrijven in Silicon Valley
Aansluitend krijgen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens een seminar over kunstmatige intelligentie een toelichting op de rol die Nederlandse bedrijven spelen bij de doorontwikkeling van kunstmatige intelligentie in mobiliteit en gezondheidszorg.  

Donderdag 8 september: Austin  

Donderdagmorgen start het bezoek aan de staat Texas met een ontvangst door gouverneur Greg Abbott in de historische Governor’s Mansion. Tijdens deze ontmoeting wordt gesproken over de hechte economische banden tussen Nederland en Texas
Vervolgens vindt een ontmoeting plaats met burgemeester Steve Adler op het stadhuis van Austin. Deze stad is vooraanstaand op het gebied van mobiliteit en technologische innovatie. In Austin zijn onder meer NXP, Tesla, Dell en Oracle gevestigd. Ruim tien jaar geleden is de stad begonnen met het implementeren van een ambitieus plan voor een veilige fietsinfrastructuur, waarbij gebruik is gemaakt van Nederlandse expertise. Om dat jubileum te markeren, presenteert burgemeester Adler een feestelijke proclamatie. Hierna vergezelt hij het Koninklijk Paar tijdens een korte fietstocht naar de openbare bibliotheek van Austin waarvan het ontwerp geïnspireerd is op de Openbare Bibliotheek van Amsterdam en de Mediatheek in Delft. 
Na de fietstocht vertrekken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima naar innovatiecentrum Capital Factory. Hier wonen zij een evenement bij met lokale startups, techbedrijven en investeerders. Innovatieve Nederlandse bedrijven zijn hier ook bij aanwezig om hun ervaringen te delen over de vorming van een ecosysteem dat ondernemerschap en onderlinge samenwerking bevordert. Austin is een groeiende techhub, wat kansen biedt voor Nederlandse startups en technologiebedrijven. 

In Austin staat ook het thema gezondheid centraal. In de middag sluit het Koninklijk Paar aan bij een seminar over innovatie en digitalisering voor een toekomstbestendige gezondheidszorg met de Austin Healthcare Council

Na dit seminar brengt Koning Willem-Alexander een bezoek aan legerbasis Fort Hood waar Nederlandse militairen al meer dan een kwart eeuw opgeleid worden en trainen. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen het Nederlandse en Amerikaanse leger en internationale veiligheid. De Koning spreekt met Nederlandse en Amerikaanse militairen in de hangar met Nederlandse Chinook en Apache helikopters. 

Tegelijkertijd brengt Koningin Máxima een bezoek aan de Hogg Foundation in het Kerr Community Center in Bastrop County. Deze stichting maakt zich sterk voor mentale gezondheid en mentale weerbaarheid en zet zich in voor een geïntegreerde mentale gezondheidszorg in het alledaagse leven. Koningin Máxima spreekt met jongeren en artsen van de stichting over initiatieven die kinderen, jongeren en hun families steunen en helpen weerbaarder te worden bij het aanpakken van mentale problemen.     

De dag wordt afgesloten met een bezoek van het Koninklijk Paar aan voetbalclub Austin FC. Sport speelt in Texas een belangrijke rol als het gaat om samenwerking tussen innovatiehubs, Nederlandse (high)tech- en sportorganisaties. Bij Austin FC is gebruik gemaakt van een Nederlandse innovatie; slimme verlichting helpt om het gras te laten groeien. 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een rondleiding door het stadion en ontmoeten de eigenaren, onder wie Nederlander Marius Haas, tevens honorair consul in Austin. Ook spreken zij met trainers, de Nederlandse voetballer Danny Hoesen en het jeugdteam dat deze zomer in Nederland een trainingskamp volgt. 
Na de rondleiding vindt een diner plaats met Amerikaanse en Nederlandse gasten, waar Koning Willem-Alexander een toespraak houdt. Tijdens dit diner staat de samenwerking tussen het Nederlandse en het Texaanse bedrijfsleven centraal.

Vrijdag 9 september: Houston  

De laatste dag van het bezoek vindt plaats Houston. Daar wordt het Koninklijk Paar welkom geheten door burgemeester Sylvester Turner. Net als Nederland heeft Texas te maken met een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden. Orkaan Harvey veroorzaakte in 2017 grote schade. Het Koninklijk Paar sluit in de ochtend aan bij een rondetafeloverleg over oplossingen om de stad te beschermen tegen overstromingen. Nederlandse bedrijven kunnen hier met hun kennis en ervaring een bijdrage aan leveren. Na het gesprek maakt het Koninklijk Paar een korte boottocht op de Buffalo Bayou waar zij een toelichting krijgen op de maatregelen die Houston heeft getroffen om de stad beter te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. De boottocht eindigt bij de Cistern, een voormalig ondergronds waterreservoir in Buffalo Bayou Park

In de middag is Koning Willem-Alexander bij een aantal rondetafelgesprekken waar ervaringen worden uitgewisseld over kustbescherming en over het inzetten van haveninfrastructuur om de energietransitie te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld met waterstof en de afvang en opslag van CO2. Ook op het terrein van de energietransitie bestaan parallellen tussen Nederland en Texas. Rotterdam en Houston zijn beide havensteden en knooppunten in de energiesector. 

Koningin Máxima start de middag met een informele lunch met Nederlandse en Texaanse vrouwelijke rolmodellen in het zakenleven en openbaar bestuur. De lunch staat in het teken van leiderschap en diversiteit en vindt plaats in de boardroom van het Texas Medical Center.
Aansluitend krijgt Koningin Máxima een rondleiding in het innovatiecentrum van Texas Medical Center. De omvang van het medisch centrum en de hoeveelheid aan behandelingen bieden mogelijkheden voor Nederlandse instellingen en bedrijven die zich bezighouden met innovatie en digitalisering voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. Vervolgens brengt Koningin Máxima een bezoek aan het MD Anderson Cancer Center, waar zij uitleg krijgt over innovatieve behandelingen tegen kanker. Ook krijgt zij een rondleiding in het gedeelte waar kinderen worden behandeld. 

Het werkbezoek wordt afgesloten met een receptie in het Museum of Fine Arts met Amerikaanse en Nederlandse bedrijven in Texas. Koning Willem-Alexander houdt hier een korte toespraak.

RVD, nr. 208

* De Koning zal niet deelnemen aan het werkbezoek aan Californië en Texas. Daartoe is besloten op medisch advies. De Koning is herstellende van een longontsteking.